h

Nieuws uit 2008

9 september 2008

Actieplan ketenzorg jeugd

Tijdens de politieke markt van 4 september 2008, is het actieplan Almere ketenzorg gepresenteerd. Dit actieplan is een opschalingmodel, met als doel zo snel mogelijke hulpverlening.

Lees verder
7 september 2008

Agendavoorstel ontwikkeling Stadshart

Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen rondom het stadshart, heeft de fractie van de SP Almere een agendavoorstel ingediend. De leegstand van panden, het te laat opleveren van de bibliotheek en het verplaatsen van winkels is voor de SP reden om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Zoals de termijnplanning van de gemeenteraad nu laat zien, zal dit onderwerp op 25 september 2008 behandeld worden.
Hieronder de tekst van het agendavoorstel.

Lees verder
1 september 2008

Degeneratiekloof

Afgelopen donderdag 28 augustus 2008, stond het door de SP aangekaarte onderwerp Degeneratievergoeding voor het in aanleg zijnde glasvezelnet op de agenda van de Politieke Markt. De SP-fractie was er toevallig achter gekomen dat de gemeente niet de tot nu toe gebruikelijke degeneratiekosten in rekening wil brengen bij in dit geval Almeernet.

Lees verder
29 augustus 2008

SP niet enthousiast over aanpassing plannen centrum Almere Buiten

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad op donderdag 28 augustus zijn de aangepaste plannen voor het centrum Almere Buiten besproken. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleidt dat het masterplan aangepast is.
Wethouder Arno Visser kon over deze aanpassingen bevraagd worden.

Lees verder
22 augustus 2008

Eerste politieke markt na het zomerreces

De eerste agenda na het reces is zeker niet gevuld. Er stond wel een presentatie van onderzoeker mevr. Amy-Jane Gielen op de agenda. Mevr. Gielen heeft het fenomeen radicalisering onder jongeren onderzocht. Ook heeft zij zich daarbij gericht op de radicalisering in Almere. Dit onderwerp heeft grote interesse van de Almeerse fractie.

Lees verder
10 juni 2008

Raadsleden terug in de schoolbanken

Het onderwijs gaat tegenwoordig zo snel, 'het nieuwe leren',schoolboeken wel/niet gratis, 'competentiegericht onderwijs', je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een verandering doorgevoerd of staat op sprong van introductie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier