h

Nieuws uit 2008

26 april 2008

De oprichting van FC Almere

Tijdens de politieke markt van 24 april ’08 is door Wethouder Arno Visser (VVD) een toelichting gegeven op de stand van zaken rondom de situatie van SV Almere en de mogelijkheden voor een nieuw te vormen FC Almere.

Lees verder
25 april 2008

Podium grote Markt dan toch nog weg?

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het podium op de grote Markt te verwijderen. In de doorontwikkeling van deze Markt past een podium niet meer op die plaats.

Lees verder
25 april 2008

Gratis OV in Almere?

Gisteravond 24 April, is in de gemeenteraad gesproken over 'tariefdifferentiatie stadsdienst', met andere woorden: wèl of géén gratis openbaar vervoer (ov).

Lees verder
25 april 2008

Terecht een uitzondering voor Wethouder A. Duivesteijn?

Is het terecht dat Wethouder Adri Duivesteijn een ontheffing heeft op het ingezetenschap? De SP denkt van niet!

Lees verder
21 april 2008

Mosquito update

Eindelijk heeft het college onze vragen over de bestrijding van hangjongeren beantwoordt.
De antwoorden stellen ons in een opzicht iets gerust, dat er geen uitbreiding gaat plaatsvinden. Aan de andere kant worden de vernielde Mosquito’s wel vervangen.
Wij beraden ons nog op vervolg stappen.
De bestrijding van overlastgevende hangjongeren is iets voor repressief optreden en niet door een geluidsproducerend apparaat.
Hieronder leest u de vragen en antwoorden.

Lees verder
17 april 2008

Ontmoetingshuis de Wijkhoek ge(her)opend .

Na jarenlang sluitingen van buurthuizen te hebben gehad, nu eindelijk ook weer eens een positief bericht. In Stedenwijk noord is een geheel vernieuwd ontmoetingshuis feestelijk geopend. Het lijkt erop dat de gemeente eindelijk tot het besef is gekomen dat buurthuizen het sociaal cement in de buurt zijn. Zeker in de samenwerking tussen bewoners en instanties zoals die in de Wijkhoek is opgezet.
Wordt hopelijk vervolgd!

Lees verder

Pagina's

U bent hier