h

Nieuws uit 2008

3 oktober 2008

Voedselloket de winter door!

Gisteravond 2 oktober 2008 is de ingediende motie van de fractie SP behandeld. In deze motie stelden wij voor om een bedrag van 25.000 euro extra ter beschikking te stellen. Hiermee zou acute sluiting van dit loket voorkomen worden. Een grote meerderheid van de gemeenteraad steunde dit voorstel.

Lees verder
28 september 2008

Uitstel van executie!!

Zo luidt het programma van RTL4. Dit programma probeert mensen in financiële problemen te ondersteunen en oplossingen te zoeken. Daarmee hoopt men een levenslange financiële strop te voorkomen. Dinsdag 23 september 2008 was de uitzending gericht op een Almeers gezin.

Lees verder
28 september 2008

Agenda politieke markt 2 oktober 2008.

Donderdag 2 oktober 2008 staan twee onderwerpen op de agenda, die door de gemeenteraadsfractie zijn ingediend.
Het eerste onderwerp is de ontwikkeling rondom het stadshart.
Het tweede onderwerp is een motie betreffende een financiële impuls voor het voedselloket Almere.

Lees verder
13 september 2008

Brandbrief Voedselloket

Er is donderdag 11 september 2008 een brandbrief overhandigd aan de fractie van de SP. Deze brandbrief komt van het bestuur van het voedselloket. De reden hiervoor is dat steeds meer mensen gedwongen worden om gebruik te maken van de diensten die het Voedselloket biedt.

Lees verder
13 september 2008

Zorgen bij plannen Centrum Almere Buiten

Donderdag 11 september 2008, heeft weer een bijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkeling van het centrum van Almere Buiten. Voor ons was verrassend om te lezen dat de planontwikkelingkosten toch niet zo hoog zijn. Een week eerder werden vrij hoge percentages genoemd. Deze zijn nu bijgesteld en op schrift gesteld.

Lees verder
9 september 2008

Centrum Almere Buiten het vervolg.

Met belangstelling heeft de fractie van de SP Almere, donderdag 4 september 2008 weer geluisterd naar de uitleg van wethouder Arno Visser over de nut en noodzaak van het wijzigen van het masterplan Centrum Almere Buiten.
Deels vond dit in beslotenheid plaats.

Lees verder

Pagina's

U bent hier