h

Nieuws uit 2008

12 november 2008

Motie van afkeuring

De fractie van de SP Almere is diep teleurgesteld in het niet nakomen van toezeggingen van Wethouder A. Duivesteijn en het voor schut zetten van de gemeenteraad.
Hieronder vindt u de ingediende motie.

Lees verder
7 november 2008

Wethouder Duivesteijn ging door het stof.

Wethouder Duivesteijn:

Lees verder
31 oktober 2008

Hernieuwde agendering over toekomst containerterminal in Almere

Op 30 september 2008 heeft de gemeenteraad een raadsbrief ontvangen, dat de ontwikkeling van de containerterminal vertraging op gaat lopen. Er zijn geen particuliere bedrijven die op dit moment een ondernemingsplan daarover kunnen schrijven. Toch wil de wethouder verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn als fractie van de SP zeker voor een komst van een terminal, maar tegen welke prijs? Daarom wil de fractie het onderwerp opnieuw bespreken met Wethouder M. Visser. Donderdag 6 november staat dit te gebeuren.
Hieronder staat de tekst van het agendavoorstel.

Lees verder
27 oktober 2008

Staking in onderwijs tegen werkdruk

Vandaag is door de Onderwijsbonden een estafette-staking begonnen, waarmee ze af willen dwingen dat het onderhandelaarsakkoord dat zij op 12 september met de werkgevers sloten alsnog wordt uitgevoerd.
Die afspraken hielden onder meer in; een verlaging van de werkdruk voor leraren en een loonsverhoging van 7 procent.
De stakingen zijn begonnen in Limburg Brabant en Zeeland.Voor de regio's Flevoland Gelderland en Overijssel is er een manifestatie in Zutphen op woensdag 29 Oktober..

Lees verder
10 oktober 2008

schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van programma uitstel van executie

Als fractie SP Almere hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld. De aanhef van de vragen luidt:
Woninguitzetting – convenant woonruimteverdeling schiet te kort!
Binnen 6 weken dient het college de vragen beantwoordt te hebben.

Lees verder
9 oktober 2008

Algemene beschouwingen begroting 2009

Vanavond is tijdens de politieke markt de onderstaande tekst door Frans Mulckhuijse uitgesproken.
Volgende week zullen moties en amendementen politiek besproken gaan worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier