h

Gemeenteraad

Boven van links naar rechts: Azhar Naeem, Eibert Draisma, Ans Kreelekamp en Rijk Ravestein.
Onder: David de Vreede, Ellen van de Baan, Hans Everhard en wethouder Alexander Sprong.

David de Vreede

Raadslid

Veiligheid en handhaving, economie, bestuurscultuur, financiën, milieu en energietransitie.

Hans Everhard

Fractievoorzitter

Veiligheid en handhaving, sociaal domein (WMO, jeugdzorg, werk & inkomen, armoede en schulddienstverlening), bestuurscultuur, Floriade.

Ellen van de Baan

Raadslid

Cultuur, verkeer en vervoer (mobiliteit & openbaar vervoer)

Eibert Draisma

Raadslid

Volkshuisvesting (wonen), milieu en energietransitie, natuur, beheer openbare ruimte, onderwijs

Rijk Ravestein

Fractieassistent

Economie, financiën, digitalisering en dienstverlening, sport en bewegen

Azhar Naeem

Fractieassistent

Jeugdzorg, algemene ondersteuning.

U bent hier