h

Nieuws uit 2008

4 maart 2008

Geef je ook op voor lokale scholing!!

Waarom is de SP zo ondemocratisch? Mag een vrouwelijke politieagent een hoofddoek dragen?
Waarom is het voor kerngroepen belangrijk om op de markt te staan? Waarom duurt het zo lang voordat het kapitalisme zichzelf opheft? Marx had dat toch beloofd!

Lees verder
4 maart 2008

Lelijkste stad van Nederland? Almere?!

Geachte Burgemeester/Beste Annemarie,

Lees verder
3 maart 2008

Mosquito terreur in Almere!

Artikel 11 van de grondwet luidt: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Lees verder
14 februari 2008

SP Stemmers kom alle!!!

De anonieme socialistische partij, die verleden week een ingezonden brief op Almere.sp.nl heeft laten plaatsen heeft een locatie en tijd bekend gemaakt, waar zij met u in gesprek willen gaan.

Lees verder
8 februari 2008

Aan hen die gestemd hebben op de SP (en alle andere geïnteresseerden)

Beste stemmers, De (stads)klok wordt geluid!

Lees verder
8 februari 2008

Motie over ondersteuning politie CAO haalt het niet!

De ondersteuningsmotie van de SP vindt geen draagvlak bij de overige fracties.
De fracties van de VSP, Almere Partij en fractie Molina staan symphatiek tegenover de gedachte en zouden de motie willen ondersteunen. Om de Almere partij te citeren:”Het kost de gemeente geen geld, dan kunnen we het wel steunen".

Lees verder

Pagina's

U bent hier