h

Nieuws uit 2019

24 oktober 2019

SP werkt samen met D66 en PVV aan voorstel voor oplossing asbestproblematiek

Naar aanleiding van het rapport dat het Expertise Centrum Asbest & Vezels opstelde over asbest in de gemeente Almere en de ronde tafel die SP Almere samen met D66 en PVV organiseerde, werken we momenteel aan een voorstel om de asbestproblematiek in onze stad aan te pakken. Almere Deze Week schreef hier onderstaand artikel over: 
 

 

Lees verder
23 oktober 2019

Jongerencafé tegen schuldencrisis

Foto: SP

Op maandag 14 oktober 2019 organiseerde SP Almere een jongerenavond bij Café op 2 in het centrum van Almere. Met 15 jongeren, SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar, een bestuurslid van Rood en onze voorzitter David en secretaris Jerney was de opkomst prima. De jongeren gingen met onze SPers in gesprek over de problemen van het huidige leenstelsel voor studenten. Al sinds de invoering van dit schuldenstelsel vecht de SP hier met hand en tand tegen. Nu dat we eindelijk een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer ervan hebben overtuigd dat dit systeem niet werkt en de basisbeurs weer moet worden ingevoerd eisen we een compensatie voor de studenten met schulden. Hiervoor werkt onze Frank aan een wetsvoorstel die hij in de Tweede Kamer wil indienen.
Onze David en Jerney hebben goede contacten gelegd met de Almeerse jongeren en zijn met hen in gesprek om te kijken hoe we dit probleem en anderen uitdagingen waar de jongeren mee kampen samen kunnen bestrijden. Wordt vervolgd!

Lees verder
23 oktober 2019

Bezoek kandidaat landelijk voorzitterschap Jannie Visscher

Foto: SP

Op vrijdag 18 oktober 2019 bracht kandidaat voor het landelijk voorzitterschap van de SP, Jannie Visscher, een bezoek aan onze afdeling. Jannie heeft zich gekandideerd om vertrekkend partijvoorzitter Ron Meyer op te volgen. 
In de middag kreeg zij een rondleiding door Almere van onze Almeerse voorzitter David de Vreede. In de avond bezocht Jannie ons partijkantoor aan de Operetteweg 45 waar een grote groep Almeerse SP leden haar opwachtte. Jannie heeft zich voorgesteld en duidelijk gemaakt hoe zij haar voorzitterschap voor zich ziet. Vervolgens vroegen de leden haar tot 22:30 uur de oren van het hoofd. Zij had op alle vragen een goed inhoudelijk antwoord.
Op de aankomende algemene ledenvergadering van SP Almere op 20 november, waar alle Almeerse leden welkom zijn, zullen we stemmen voor een nieuwe voorzitter en bestuur.

Lees verder
23 oktober 2019

Algemene Ledenvergadering

Foto: SP

Op 20 september hield SP Almere haar ledenvergadering inclusief gezellig buffet voor de leden. De ALV werd gehouden in Buurtcentrum de Cartoon en had een vol programma. Aan het begin van de avond maakte Erwin Prins bekend te stoppen als organisatiesecretaris. Hij nam dit besluit vanwege zijn kandidatuur voor de functie van regiovertegenwoordiger Flevoland. De ALV besloot Erwin zijn kandidatuur voor deze functie te steunen. Met trots kunnen wij melden dat Erwin tijdens de daaropvolgende regioconferentie ook gekozen is tot regiovertegenwoordiger.
Nadat Erwin afstand had gedaan van zijn functie in het bestuur van onze Almeerse SP afdeling droeg het bestuur Jerney Wijnand voor als opvolger van Erwin. De leden stemden hier vervolgens unaniem mee in.
Vervolgens werd op de ALV het congresstuk besproken dat de basis zal vormen voor het nieuwe kader waarbinnen het landelijk bestuur zal gaan werken en de koers die wij landelijk als SP zullen varen de komend jaren. Tijdens het bespreken van dit stuk kwamen de leden met goed input die wij als bestuur vervolgens in een verslag hebben beschreven en naar de congrescommissie van de landelijke partij hebben gestuurd.
Verder waren kandidaat voorzitter voor het landelijk bestuur Patrick van Lunteren en kandidaat secretaris voor het landelijk bestuur Arnout Hoekstra te gast, zodat zij zich konden voorstellen. Beide mannen hebben een presentatie gegeven en daarna vragen van de leden beantwoord.
Na dit formele gedeelte werd het buffet geopend en genoot iedereen van het heerlijke eten dat door het familiebedrijf El Catering was verzorgd. Top avond bij SP Almere

Lees verder
23 oktober 2019

Ronde Tafel Asbest

Foto: SP

Op donderdag 19 september organiseerde SP Almere in samenwerking met D66, de PVV en het Expertise Centrum Asbest & Vezels een ronde tafel op het Stadhuis over de gevaren van asbest en de Almeerse asbestproblematiek. Deze bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van het onderzoek en het schokkende rapport dat het expertisecentrum in opdracht van SP Almere opstelde over hoe er in Almere met de gevaren van asbest wordt omgegaan. Dit rapport kunt u opvragen door een mail te sturen naar almere@sp.nl
 

Lees verder
23 augustus 2019

SP Almere maakt zich zorgen om gezondheid kinderen.

De SP Almere heeft naar aanleiding van twee artikelen in deze krant schriftelijke vragen aan het college gesteld. De vragen hebben betrekking over de onrust rond de hoge stralingswaardes bij de UMTS-mast bij de Columbusschool in Poort en het gebruik van kunstgraskorrels op voetbalvelden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier