h

Afdeling

De SP is sinds 1982 in Almere actief. Aan gemeenteraadsverkiezingen in 1983 en 1986 werd al deelgenomen, echter zonder een zetel te halen. Na een periode waarin de afdeling minder actief aanwezig was, kwam de SP in 2006 voor het eerst in de Almeerse gemeenteraad.

Bij de laatste verkiezingen in 2022 ging de SP in Almere van 3 naar 4 zetels. Het was daarmee de enige partij in Almere die al in de gemeenteraad zat en vooruitging in zeteltal. Na intensieve onderhandelingen sloot de SP een coalitie-akkoord met VVD, D66, Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere, CU en CDA en leverde daarmee voor het eerst een wethouder in Almere: Alexander Sprong. Naast de vier raadsleden heeft de SP twee fractieassistenten tot de beschikking.

De afdeling van de SP in Almere wordt geleid door een afdelingsbestuur. Daarnaast is binnen de afdeling een kerngroep van actieve leden gevormd, die geregeld bijeenkomt voor overleg over politieke ontwikkelingen en meewerkt aan acties die we voeren. De afdeling heeft een Hulpdienst, een gratis service voor iedereen die tegen problemen aanloopt bij de gemeente, woningcorporaties of andere instanties.

U bent hier