h

Nieuws uit 2011

16 februari 2011

Speciaal Onderwijs in Almere

Saba Sarfraz
De SP heeft in de vorige raadsperiode vragen gesteld over de voorzieningen van cluster-4 leerlingen. Cluster-4 leerlingen zijn leerlingen zonder lichamelijke handicap die gedragsproblemen hebben of langdurig psychiatrisch ziek zijn. Tot 2009 waren er nog niet voldoende voorzieningen in Almere om deze leerlingen op te vangen. Deze leerlingen werden zo veel mogelijk in het reguliere onderwijs opgevangen of moesten buiten Almere geplaatst worden.

Lees verder
4 februari 2011

Laaggeletterdheid in Almere

SabaSarfraz
Definitie:
Geletterdheid is de vaardigheid om gedrukte en geschreven informatie te kunnen gebruiken om te functioneren in de maatschappij.
Wist u dat één op de tien inwoners van onze stad laaggeletterd is? In Almere zijn er naar schatting 16.000 mensen in de leeftijd van 15-74 jaar laaggeletterd. Landelijk telt Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden. Tweederde van hen heeft een Nederlandse achtergrond en een derde heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Deze gegevens zijn schokkend en zorgelijk. Het gaat om een buitengewoon kwetsbare groep die nog niet assertief genoeg is om voor zijn eigen belangen op te komen.

Lees verder
28 januari 2011

Schorremorrie, een woord dat je niet vaak meer hoort

MarcelHamminga
Tijdens de behandeling van het onderwerp extra geld voor veiligheid, werd ik door de voorzitter van Duijn en de burgemeester aangesproken op mijn woord Schorremorrie. Inderdaad, een heel mals woord voor tuig. De voorzitter stond erop dat dit soort benamingen voor geteisem niet meer openlijk werden uitgesproken

Lees verder
22 januari 2011

Tuinderswerf: Een flinke last voor kopers van starterswoningen

Werk_in_uitvoering
Gisteravond, donderdag 20 januari 2011 stond de rechtszaak rond de Tuinderswerf op de agenda. De rechter was van mening dat er starterswoningen gepland waren, die in strijd zijn met het gemeentelijk beleid. De gemeente maakt nu de gang naar de Raad van State om het besluit van de rechter aan te vechten.

Lees verder
18 januari 2011

Brand geblust

Brandweerman
Op donderdag 13 januari stond het arbeidsconflict tussen de brandweervrijwilligers en de commandant op de politieke agenda. De reden daarvoor was, dat de fractie van de SP zich zorgen maakt over de veiligheid van de Almeerders.

Lees verder
16 januari 2011

Kinderopvangcentra Almere onder de loep

SabaSarfraz
Vanavond tijdens de politieke markt op het stadhuis had de PvdA het onderwerp “Per direct aanpakken van de risicokindercentra in Almere “ op de agenda gezet.
Het doel van het bespreken van dit onderwerp was om te kijken of de kwaliteit van de Almeerse* Kinderopvangcentra optimaal is en of er voldoende toezicht op deze centra wordt gehouden.
Deze zorg komt o.a. voort uit het volgende:

Lees verder

Pagina's

U bent hier