h

Nieuws uit 2011

20 maart 2011

Container overslaghaven Blocq van Kuffler het vervolg!

Boei

Donderdagavond 17 maart is er wederom gesproken over het toekennen van een krediet om verdere ontwikkeling van de Blocq van Kuffler mogelijk te maken.
De fractie van de SP is met nadruk voorstander van het vervoer over water. Er zijn in het verleden voldoende onderzoeken geweest over de haalbaarheid van diverse lokaties. Echter deze locatie is nooit onderzocht in samenhang met de Stichtsekant. Om een goede afweging te kunnen maken over de randvoorwaarden van deze terminal heb ik van de wethouder een toezegging gevraagd.

Lees verder
20 maart 2011

Zelfs dit kan in Almere

SabaSarfraz
Gisteren, donderdag 17 maart 2011 ging het onderwerp“Toekomst van Speciaal Onderwijs in Almere”, geagendeerd door SP en VVD tezamen, wegens afwezigheid van de wethouder niet door.

Lees verder
9 maart 2011

Politiek is de kunst van het vertalen van het debat naar hoofdlijnen en deze in klip en klare taal weergeven.

Onderstaande artikel is op 2 maart 2011 in de Volkskrant geplaatst.

Lees verder
7 maart 2011

Containeroverslaghaven in Almere

Boot
Vanaf 2007 heeft de fractie van de SP in Almere de wenselijkheid van een overslaghaven in Almere regelmatig besproken.
Donderdag 3 maart 2011 stond een kredietaanvraag op de agenda. Deze kredietaanvraag is bedoeld om de planuitwerking te betalen, van de locatie Blocq van Kuffler. Een bedrag van 150 duizend euro.
De fractie van de SP ziet voordelen van een terminal op die locatie. Maar dat hangt heel erg van de voorwaarden af.

Lees verder
3 maart 2011

SP stemmers bedankt!!

De SP Almere wil iedereen die op de SP heeft gestemd bedanken. En we gaan er de komende tijd flink tegen aan om het in het land, de provincie en in de gemeente socialer en menselijker te maken!!!

Lees verder
3 maart 2011

Slopen is Bezopen

Henk en Ingrid kunnen nog wel even wachten op een betaalbare huurwoning in Almere.
Starterswoningen worden afgebroken (zie foto’s ). En de regeringen van Almere onder leiding van A. Duivesteijn richt zich enkel nog steeds op mensen die hun eigen woning willen bouwen. (IBBA ..Ik Bouw Betaalbaar in Almere).

Lees verder

Pagina's

U bent hier