h

Nieuws uit 2011

22 mei 2011

Bibliotheken kunnen en moeten blijven

De SP in Almere is woedend over de berichten dat door de bezuinigingen de filialen van de bibliotheek in Almere Haven en Almere Buiten moeten sluiten. Dit is overbodig, stemmingmakerij en slaat de plank volledig mis.

Lees verder
7 mei 2011

Oud bestuurslid Freddy Samson overleden

Heden heeft ons het droevige bericht bereikt dat oud bestuurslid Freddy Samson op 68 -jarige leeftijd aan de gevolgen van een langdurige ziekte is overleden.

Lees verder
7 mei 2011

Speciaal Onderwijs in Almere (vervolg)

SabaSarfraz
Op 28 april 2011 is dit onderwerp, geagendeerd door de SP en de VVD fracties, weer besproken. Deze keer waren ook de schoolbesturen uit het Speciaal Onderwijs uitgenodigd.

Lees verder
22 april 2011

Huurwoningen verloten?

Frans_starterswoningen
De SP is wezen buurten bij de tijdelijke woningen in Stad. Dit naar aanleiding van de sloop annex verhuizing van de tijdelijke starters woningen in Buiten en in Haven (zie eerder artikel op de site).

Lees verder
6 april 2011

MOTIE: Laaggeletterdheid in Almere (vervolg)

sabasarfraz
Almere kan haar ogen niet sluiten voor het feit dat 10% van haar bewoners laaggeletterd is: 2/3 autochtoon is en 1/3 allochtoon. De SP-fractie vraagt zich af of we als gemeente voldoende doen aan het verminderen van laaggeletterdheid. Natuurlijk hebben wij daarbij begrip voor het feit dat er de komende jaren minder middelen beschikbaar zijn. Maar ambitieloos, zonder doelstellingen, of zonder in staat te zijn concrete, meetbare, resultaten te kunnen en willen behalen, is een pad dat wij niet willen betreden.

Lees verder
28 maart 2011

Koudwatervrees bij de raad in Almere

haven
Het onvoorstelbare is gebeurd. Gisteravond is in de raad van Almere historie geschreven.
Een kredietaanvraag van 150.000 euro om de planvorming van een overslagfaciliteit vorm te geven is door de gemeenteraad afgewezen. Daarmee is de komst van een overslaghaven aan Blocq van Kuffler definitief voorbij!

Lees verder

Pagina's

U bent hier