h

Nieuws uit 2011

17 oktober 2011

Update: Hekken en trapleuningen bij Aventurijn

Onlangs heb ik bij de wethouder geïnformeerd over de plaatsing van de toegezegde hekken en de trapleuningen bij Aventurijn. De plaatsing van de hekken zal waarschijnlijk eind oktober plaatsvinden, aldus Peeters. Helaas kon de wethouder over de plaatsing van de trapleuningen geen duidelijkheid geven. In zijn positie zou ik niet accepteren dat een aannemer zo’n onduidelijkheid laat bestaan.

Lees verder
4 oktober 2011

Burgerinitiatief: Containers vaker legen

afval
Op donderdag 29 september stond een burgeractiviteit op de agenda van de Politieke Markt. De initiatiefneemster van deze activiteit is mevrouw Van Modem. Wij mogen binnen de lokale politiek actieve en initiatiefrijke burgers zoals mevrouw Van Modem toejuichen. Zonder actieve burgers kan er geen effectief politiek bedreven worden.

Lees verder
28 september 2011

Werkgroep veiligheid

De SP neemt deel aan een verkennersgroep veiligheid. In deze verkennersgroep zitten tevens vertegenwoordigers van de fractie van de PvdA, PVV, GL en VVD. Het doel van de verkennersgroep is om te zoeken naar een weg tussen de beleidswerkelijkheid en de werkvloer werkelijkheid. Het speciale aandachtspunt betreft de jongerenoverlast.

Lees verder
20 september 2011

Hoera voor de leerlingen van Aventurijn

Het herziene besluit van de wethouder Peeters van Onderwijs, Sport en Jeugd over het alsnog plaatsen van een hek bij Aventurijn heeft bij alle betrokken partijen opluchting teweeg gebracht. sabasarfraz

Lees verder
2 september 2011

Nieuw gebouw Aventurijn vso school onverantwoord onveilig en niet geschikt!


Na een alarmerend bericht van een bezorgde ouder, is de SP vanochtend samen met die ouder naar de nieuwe locatie van de VSO-school de Aventurijn gaan kijken. Dit is een speciale school voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar, met een beperking. Dus ook voor kinderen in een rolstoel, of die moeilijk kunnen lopen, of die lichamelijke verzorging nodig hebben. De school ligt aan de Boomgaardweg, vlak bij de drukke Veluwedreef.

Lees verder
14 juli 2011

Blowverbod in de gevarenzone!

wietplant
De fractie van de SP heeft in December 2010, bij de vaststelling tegen het artikel gestemd waar een blowverbod in een bepaald gebied kan worden aangewezen. De reden daarvoor is dat de SP Almere van mening is dat dit in strijd is met een hogere wetgeving, namelijk de Opiumwet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier