h

Nieuws uit 2010

11 juni 2010

Het sprookje van meer blauw op straat

Enige tijd geleden hebben wij het SP rapport over de politie besproken. Daarbij werd onder andere de bureaucratie bij de politie als zorgpunt kenbaar gemaakt. Dat het onderzoek van de SP feilloos bij de dagelijkse praktijk aansluit, onderschrijft onderstaand artikel in het politievakbondmagazine ANPV van de maand mei 2010.

Lees verder
2 mei 2010

A(s)WO(lk)

Ik heb 'm niet gezien. De aswolk uit IJsland. Maar als ik naar de beelden van de vulkaan op tv keek, zag ik wel donkere grauwe wolken omhoog stijgen.
Dan moet je er inderdaad niet aan denken dat je er met je vliegmachine doorheen moet.
Twee grote kenmerken van de aswolk zijn volgens mij dan ook: ondoorzichtigheid en heel grote consequenties als je er geen maatregelen op treft.

Lees verder
22 april 2010

Meridiaanpark een lust of een last?

Afgelopen donderdag vond de besluitvorming plaats over de toekomst van het Meridiaanpark in Almere Buiten.
Wordt dit gebied het gedroomde park in Buiten? Of een last voor de toekomst door de claim van 193 appartementwoningen bij de Havenkom, terwijl er absoluut geen interesse in dit type woningen is.
Die onzekerheid is de reden geweest dat de fractie van de SP tegen dit voorstel heeft gestemd.

Lees verder
18 april 2010

Beide wethouders Visser de raadszaal uit.

- Nu gaat de tweede Visser de zaal uit- stelde burgemeester Annemarie Jorritsma vast.
Dat was tijdens de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag 15 april 2010.

Lees verder
15 april 2010

De gemeentepolitie terug van weggeweest!

Donderdag 8 april stond onze stelling -de gemeente en rijkspolitie terug van weggeweest- ter behandeling op de agenda van de politieke markt. Deze stelling werd schoorvoetend bevestigd door aanwezig portefeuillehouder burgemeester Jorritsma. Wij hebben onze zorgpunten met de burgemeester gedeeld.

Lees verder
13 april 2010

Op weg naar een nieuw college van B&W, optie 2!

Door de informateur is naar aanleiding van de tweede ronde van de informatieaanpak in
Almere het navolgende programmatische verslag opgesteld. Dit is tevens de bestuurlijke
agenda voor de toekomstige coalitie om een samenhangend coalitieakkoord te sluiten. Zo luidt de inleiding van de samenvatting van het advies van Hans Andersson.

Lees verder

Pagina's

U bent hier