h

A(s)WO(lk)

2 mei 2010

A(s)WO(lk)

Ik heb 'm niet gezien. De aswolk uit IJsland. Maar als ik naar de beelden van de vulkaan op tv keek, zag ik wel donkere grauwe wolken omhoog stijgen.
Dan moet je er inderdaad niet aan denken dat je er met je vliegmachine doorheen moet.
Twee grote kenmerken van de aswolk zijn volgens mij dan ook: ondoorzichtigheid en heel grote consequenties als je er geen maatregelen op treft.

Afgelopen donderdag hebben we gesproken over de Almeerse Werk Organisatie, of wel, in goed afgekort Nederlands: AWO.

De vergelijking met de aswolk is voor mij, als ik de twee kenmerken van net neem, best snel gelegd.

Ondoorzichtigheid.
We weten nog goed van het Kompaan verhaal dat regie en controle van de gemeente heel belangrijk is als het gaat om gesubsidieerde arbeid.
Arbeid waar mensen vaak werken met behoud van uitkering.
Voor zowel de deelnemer, sociale zaken en de AWO moet duidelijk zijn waar we aan beginnen als we een traject starten.
Bij de start, tijdens het verloop, aan het eind en wat mij betreft nog ver daarna moeten we weten waar iemand mee bezig is en hoe het hem of haar vergaat. Geen ondoorzichtigheid bij de Almeerse WO dus.

Mogelijke grote consequenties.
Als je het niet voor bent, kunnen consequenties voor de deelnemer groter zijn dan we eigenlijk zouden willen.
Strafkortingen, dwang en onoorbaar gedrag van begeleiders en werkleiders liggen op de loer als je dit niet goed ingekaderd hebt.

Daar hebben we nu toch wel van geleerd lijkt me. Maatwerk en duidelijke regels heb je hierin nodig.

Onze fractie zal binnenkort weer de re-integratie op de agenda zetten.
Een nieuwe raad, nieuwe rondes, nieuwe kansen.
Eens zien wat de huidige raad vind van de aanpak van uitkeringsgerechtigden.
Keihard, redelijk of soft? Wat gaan we doen?
We gaan het zien.

Laten we vooralsnog in elk geval van de AWO geen aswolk uit Almere maken.

Peter Duvekot
fractie SP


Zie ook:

U bent hier