h

Nieuws uit 2010

11 september 2010

SP-Almere aan de poort bij TNT

Donderdagochtend stond de SP aan de poort bij de TNT. Medewerkers die soms 30 of 40 jaar bij de TNT werken dreigen hun baan kwijt te raken. Deze worden nu al vervangen door goedkope flexwerkers. SP Almere wil de medewerkers bijstaan in de actie voor hun baan. Wij willen zoveel mogelijk medewerkers van de TNT oproepen om zondag 12 september naar de grote Manifestatie te gaan in Rotterdam. Lees meer op www.reddepostbode.nl
Medewerker van TNT

Lees verder
10 september 2010

Watersnood in Pakistan

De SP-fractie is de afgelopen tijd benaderd door verschillende inwoners uit Almere die initiatieven hebben genomen om de slachtoffers van watersnood in Pakistan te helpen.
Gezien de omvang van de ramp en de intensiteit waarmee deze ramp door de Almeerders beleefd wordt, vindt de SP fractie dat de gemeente haar inwoners bij moet staan door het particuliere initiatief van de Almeerse bevolking te ondersteunen.

Lees verder
8 september 2010

Geen verdubbeling spoor, geen groei van de stad?

Ongeveer 2 weken geleden heeft minister Eurlings, het eerder genomen besluit tot de verdubbeling van het spoor rond Almere, teruggedraaid. Reden hiervoor was de aanzienlijke toename van de kosten. Nadat eerder de IJmeerverbinding al ter discussie is gekomen, lijkt ook deze verdubbeling van de baan. Voor de fractie van de SP begint het einde in zicht te komen.

Lees verder
8 juli 2010

Transparantie over de inhuur van externen

Gisteravond, 1 juli 2010 is het voorstel van de SP om transparantie te krijgen over de inhuur van externen in stemming gebracht. Helaas heeft het voorstel geen meerderheid gekregen in de raad. De gehele oppositie en coalitiepartij Christen Unie waren voor ons voorstel. De andere partijen helaas niet. Kennelijk hechten die partijen minder waarde aan de transparantie die door het college gegeven zou moeten worden.

Lees verder
17 juni 2010

SP stemmers bedankt!!

De tweede Kamerverkiezingen 2010 zijn voorbij, maar de strijd voor een sociaal Nederland gaat verder. In de Tweede Kamer, maar ook daar buiten. Blijf niet aan de kant staan, maar doe mee en sluit je aan bij de SP. Word lid!

Lees verder
11 juni 2010

Zeebenen op de busbaan in Almere

Om aandacht te vragen voor de slechte kwaliteit van het wegdek van de busbaan zijn de politieke partijen uit Almere door de Almeerse buschauffeurs uitgenodigd om in de bus te stappen. Ton van den Berg, woordvoerder namens de Almeerse buschauffeurs en kaderlid van FNV Bondgenoten doet verslag tijdens de bijzondere trip. De trip voert ons van Almere stad naar Almere buiten en weer terug, dit allemaal binnen 60 minuten dankzij de (snelle) busbaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier