h

Nieuws uit 2010

3 november 2010

Reddingsbrigade moet het hoofd boven water houden

Vorige week donderdag heeft een deel van de SP fractie een werkbezoek aan de reddingsbrigade van Almere gebracht. Terwijl de rest van de fractie en de overige gemeenteraadsleden zich over ellenlange raadsstukken boog, waadden Marcel en Peter door de Almeerse klei. De een fractiespecialist en de ander niet gehinderd door enige kennis van zaken omtrent het onderwerp.
Boei_in_het_water
Het is een goed gevoel dat, als je in een bootje of anderszins ronddobbert net buiten de dijken van Almere, je kunt rekenen op hulp van vrijwilligers die binnen belachelijk korte tijd bij je kunnen zijn in geval van nood. Mensen die gepassioneerd bezig zijn en mij verzekerd hebben van dit veilige gevoel.

Lees verder
26 oktober 2010

Buurten bij Saffraanplein

De buurt inWoensdag 13 okt is de SP met de nieuw ZO-krant gewapend (kwartaalkrant van de SP) wezen buurten rond het Saffraanplein.
De mensen die we spraken hebben we gevraagd wat er zoal in de buurt speelde ”wat gaat er goed ? Wat niet? En wat kan beter?”
In de buurt kwamen veel geluiden dat er erg veel overlast is van Hangjongeren, autodiefstal en inbraak. Veel ouderen voelen zich met name ’s avonds als het donker is onveilig en durven dan niet de straat op. Sinds de laatste keer dat er een auto afgebrand is, is er wel meer politie op straat te zien. Wat ook bleek is dat jongeren geen buurtcentrum in de buurt hebben waar ze heen kunnen gaan.
Zaken die verder de revue passeerden. Rommel in het openbaar groen; Wanneer gaan ze met het groot onderhoud beginnen? Want de boel is flink verzakt! Speelgelegenheid voor de allerkleinsten.

Lees verder
14 oktober 2010

Van dikhout zaagt men planken

Donderdag 7 oktober stond een onderwerp van de PVV op de agenda. Dit ging over de beantwoording van de burgemeester 2 weken eerder, betreffende de problemen op het Saffraanplein. Het resultaat van dit ondewerp is dat de PVV ontzettend stigmatiserende opmerkingen maakte over de rondhangende jongeren. Men plakt de Marokkaanse jongeren een stempel op. Onze fractie heeft van deze discriminerende houding fors afstand genomen.

Lees verder
4 oktober 2010

Watersnood in Pakistan (vervolg)

Een donatie van de gemeente Almere aan de slachtoffers van de watersnood in Pakistan is op, 9 september jl door de SP ter discussie gesteld tijdens de politieke markt. Deze discussie heeft ertoe geleid dat door de Stichting SteunPakistan.nl een burgerinitiatief is ingediend voor een verdubbeling van het, tot dan toe, opgebrachte bedrag (€ 25000,-) Dit burgerinitiatief doet beroep op de kaders die door de raad in 2006 zijn aangenomen. In deze kaders worden de criteria aangegeven wanneer de gemeente Almere bij rampen zou doneren. Dit burgerinitiatief voldoet aan deze, nog van kracht zijnde, kaders.

Lees verder
30 september 2010

Veiligheid gaat ons allen aan!

Donderdag 23 september 2010 werd het veiligheidsprogramma van 2010 tot 2014 besproken in de gemeenteraad. Over het algemeen is de fractie positief over het programma. Er is inbreng geweest van diverse groepen en organisaties in de stad.
We hadden wel een paar die overigens door de burgemeester zijn overgenomen en worden verwerkt in het programma.

Lees verder
21 september 2010

Donatie aan “Stichting Steun Pakistan”.

Zondag 19 september organiseerde de Pakistaanse vrouwengroep SamenSaath een
Eid Milam Party voor de Pakistaanse gemeenschap in Almere.
Harry van Bommel, Tweede Kamerlid van de SP, was te gast. Hij sprak over de noodsituaties in Pakistan. 20 miljoen mensen zijn ontheemd en ontelbare kinderen worden bedreigd door honger en ziekte. “In zo’n situatie moet je niet in debat gaan over wie wanneer welke hulp moet verstrekken ,maar is het noodzaak dat we samen met elkaar proberen om de ergste nood te lenigen.” Aldus Harry van Bommel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier