h

Nieuws uit 2019

8 augustus 2019

demonstratie tegen de afbraak van de ziekenhuiszorg

De SP organiseert dinsdag 27 augustus een demonstratie tegen de afbraak van de ziekenhuiszorg in onze provincie. Wij vinden het onacceptabel dat er geen acute verloskunde en volwaardige spoedeisende hulp meer is in Lelystad. Dat gaat mensenlevens kosten. Daarnaast komt er meer druk te staan op ons Almeerse Flevoziekenhuis door de medische afbraak in Lelystad.
Wij roepen jullie allen op om met de SP te demonstreren op 27 augustus om 18:30 uur voor het Provinciehuis in Lelystad!

Lees verder
17 juli 2019

Onderzoek asbest op middelbare school Pro Almere

Foto: SP

Naar aanleiding van het onderzoek dat onze fractie liet uitvoeren door het Expertise Centrum Asbest & Vezels heeft de middelbare school Pro Almere, besloten het schoolgebouw aan de Bachweg te laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Dit zal de veiligheid en gezondheid van personeel en leerlingen ten goede komen.
Mooi voorbeeld van hoe wij als SP Almere ook buiten de parlementaire vergaderingen in de Raad werken aan een veilige en gezonde stad voor iedereen.

Lees verder
13 juli 2019

Raad stemt oproep tot versnelde woningbouw weg

Op donderdag 11 juli stemden 22 raadsleden voor onze motie en 23 tegen tijdens de hoofdelijke stemming. Een teleurstellend resultaat waarin meerdere partijen teleurstellend kleur bekenden. De enige die hier de dupe van zijn, zijn onze inwoners die hard op zoek zijn naar een woning.

Lees verder
13 juli 2019

Strenger optreden tegen afvaldumpingen

SP Almere staat voor een harde aanpak van afvaldumpingen. Dit asociale gedrag moet stoppen.

Lees verder
13 juli 2019

Kritiek op omhakken bomen door gemeente

Wij staan achter onze inwoners die vinden dat er veel te veel en te makkelijk gekapt wordt. Hier zijn we nog niet over uitgepraat. In het najaar zetten we de strijd voort. Almere moet een groene stad zijn.

Lees verder
16 juni 2019

SP Almere steekt stokje voor marktwerking in ambulancezorg

Foto: SP

Op 13 juni 2019 heeft de Almeerse gemeenteraad een wijzigingsvoorstel van de SP op de ontwerpbegroting van de GGD Flevoland aanvaard. Hierin wordt stelling genomen tegen een mogelijke aanbesteding van de ambulancezorg in 2021. Aanbesteding van de ambulancezorg zou een héél slechte ontwikkeling zijn omdat ongevallen niet aan marktwerking doen en de ambulancedienst onderdeel uitmaakt van de rampenbestrijdingsketen. We gaan de politie of brandweer toch ook niet naar de markt brengen. Er zijn in de ogen van de SP al veel te veel diensten naar de markt gebracht, zoals de zorg. Zeer recent hebben wij het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad meegemaakt, dit is voor de SP onaanvaardbaar en heeft veel ellende veroorzaakt onder de bevolking en nog steeds zijn er problemen en vallen er zelfs slachtoffers. Dit is onaanvaardbaar, deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen moeten onder controle van de overheid blijven! De SP hecht hier grote waarde aan en de aanvaarding van ons wijzigingsvoorstel is een belangrijk signaal tot terugdringing van de marktwerking in de zorg en andere maatschappelijke diensten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier