h

Nieuws uit 2007

17 mei 2007

Commissievergadering over Nertsenfokkerij & SP stelt vragen in de 2de kamer

Afgelopen maandag 14 mei hebben Renée Troquay (GL) en Janet de Jong uit Zeewolde (SP) ingesproken op de commissievergadering in Zeewolde over de nertsenfokkerij en daar hun zorgen over de gang van zaken kenbaar gemaakt.

Lees verder
16 mei 2007

Verouderd Lesmateriaal

De SP Almere is een onderzoek gestart naar verouderd lesmateriaal in het basisonderwijs.
Het NIPO deed dit in Nov./Dec. 2006 een, steekproef, in heel Flevoland. De uitslag is verontrustend.(niet alle scholen deden mee)
De helft (50%)van de basisscholen in onze provincie werkt met verouderd materiaal.
Deze situatie is nog nét iets slechter dan het landelijk gemiddelde !!!

Lees verder
12 mei 2007

Persbericht "Bont voor Dieren"

Gemeente Zeewolde gedoogt illegale nertsenfokkerij

Lees verder
6 mei 2007

Pelsfokkerij in Zeewolde? Nee toch!!!!!!!!!!!!

De heren S. en A. Steijn op 8 mei 2006 een aanvraag ingediend voor een (fruitbedrijf en) pelsdierhouderij aan de Sterappellaan 21 te Zeewolde.
Het college van B&W zijn van plan deze vergunning af te geven en hebben daartoe de ontwerp-milieuvergunning voor een ieder ter inzage gelegd. Tijdens deze inzage termijn heeft iedereen de mogelijkheid zijn of haar zienswijze over te brengen aan B&W.

Lees verder
16 april 2007

Onderzoek naar problemen in de jeugdzorg

Op dit moment bereiken de SP berichten van bezorgde ouders en jeugdzorg instellingen dat het (weer) de verkeerde kant opgaat met de wachtlijsten en de kwaliteit van de Jeugdzorg.
In 2006 zijn, volgens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, de wachtlijsten opgelost.
Dit kon alleen maar dankzij een extra financiële inspanning van het ministerie van VWS, maar dit extraatje is er dit jaar niet meer.
Het gevolg is dat wachtlijsten weer langer worden en noodzakelijk personeel wordt binnenkort weer ontslagen.
Jeugd die op dit moment een behandel traject volgt moet daarmee stoppen en wordt weer opgenomen op een wachtlijst. Kinderen die geen vergrijp hebben gepleegd komen in een Jeugd gevangenis terecht tussen kinderen die wel een straf uitzitten. Daar moeten ze wachten op verdere behandeling die niet komt omdat er geen plaats is.

Lees verder
9 april 2007

OPENHEID OVER IRAK

De SP verzamelt handtekeningen in het kader van het de actie "Openheid over Irak" waarin we om een onafhankelijk onderzoek vragen, naar het besluit van Nederland om mee te doen met de oorlog in Irak. Het kan niet zo zijn dat Nederland een oorlog steunt, zonder dat de regering daarover verantwoording aflegt naar het Parlement en de bevolking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier