h

Nieuws uit 2007

22 februari 2007

Schooladvies in vreemde richting.

Uit het Amsterdams rapport 'Basisschooladviezen en etniciteit', dat de gemeente Amsterdam dinsdag naar buiten heeft gebracht is gebleken dat kinderen van allochtone afkomst vaker een schooladvies krijgen dat niet overeenkomt met de uitkomsten van hun cito-toets dan kinderen van autochtone afkomst.
De vraag is echter hoe dit in Almere zit. De SP gaat hierover raadsvragen stellen omdat dit natuurlijk ongewenst is.
bron: www.nu.nl / www.anp.nl

Lees verder
19 februari 2007

‘SP in alle Staten’ in het Land van Ooit

Op zondag 25 februari organiseert de SP de feestelijke bijeenkomst ‘De SP in alle Staten’ in Het Land van Ooit in Drunen. Hiermee wordt de slotfase ingeluid van de campagne voor de provinciale verkiezingen van 7 maart 2007.

Lees verder
14 februari 2007

Nieuw item

Kijk ook een in onze cultuurhoek voor literaire invalshoeken.

Lees verder
9 februari 2007

Fusieplan Essent – Nuon

De SP wijst het voornemen van de directies van Essent en Nuon om een fusie aan te gaan af.
Voor een fusie bestaat geen dringende noodzaak.
Het is ingegeven door de langere termijnwens om fusies aan te gaan over de grenzen heen in het perspectief van de privatisering van het aandelenbezit. Ook deze wens wijzen we af daar hierdoor de controle over de energievoorziening in Nederland uit handen van de Nederlandse overheden raakt. In het licht van de internationale ontwikkelingen waarbij de energievoorziening een machtsmiddel is voor nationale politieke en economische doeleinden van grote mogendheden is het uitermate onverstandig de zeggenschap in Nederland uit handen te geven.

Lees verder
8 februari 2007

Van onze wintercolumnist

JOB Rotation
Ook ons dorpsbestuur kijkt af en toe naar de televisie. Zo is er bij onze notabelen een serie programma’s opgevallen getiteld “Mijn vrouw, jouw vrouw”, “Mijn vakantie, jouw vakantie”, “Jouw auto, mijn auto”, “Jouw baan, mijn baan”, enz.,enz.

Dit alles is ook opgevallen bij de burgemeester van Leeuwarden, de heer Dales, en de burgemeester van Maastricht, de heer Leers. Zij wisselen een week van locatie.

Lees verder
27 januari 2007

SP Almere steunt in conflict Brandweerpersoneel

Landelijke commotie omtrent arbeidstijden ook overgeslagen naar Almere. Aangezien wij als SP afdeling Almere vinden dat de brandweermannen een terechte actie voeren zullen wij waar mogelijk hun actie ondersteunen en waar nodig dus ook uitrukken.
zie ook de tekst uitgesproken op de Politieke Markt van 1 februari.

Lees verder

Pagina's

U bent hier