h

Nieuws uit 2015

18 mei 2015

SP vraagt duidelijkheid over de bijdrage van het bedrijfsleven aan en de hogere raming voor de Floriade 2022!

De SP fractie van Almere maakt zich er zorgen over dat het bedrijfsleven tot op heden niet genoeg dan wel nog in het geheel niet is aangehaakt aan de Floriade en zich in financiële zin nog niet bereid heeft verklaart om risicovolle investeringen aan te gaan. Daarnaast vraagt de fractie zich af welke kosten er gemoeid zijn met de aankoop van de duikschool en de inrichting hiervan. Terwijl bij de presentatie van het Masterplan blijkt dat de totale investering 22 milj. euro hoger uitkomt dan de portefeuillehouder zich bij de vaststelling van de kaders had voorgesteld. 

Lees verder
13 mei 2015

Wonen Out of the Box

Afgelopen 30 April heeft de SP fractie onderleiding van Ans Desumma en Erwin Prins de conferentie “wonen out of the box" gehouden in het gemeente huis.

Lees verder
6 mei 2015

SP Conferentie verhuurdersheffing

De SP Almere heeft een conferentie georganiseerd over de verhuurdersheffing en de problemen die hierdoor mede veroorzaakt worden op de Almeerse woningmarkt.
Een groot aantal organisaties en andere belanghebbende hebben zich in deze conferentie uitgesproken voor het anders inzetten van deze verhuurdersheffing, zoals bijvoorbeeld het geld gebruiken voor nieuwbouw of renovatieprojecten.
Er is een brief opgesteld door partijen en deze is verstuurd naar minister Blok. In deze brief verzoeken wij hem om de verhuurdersheffing op een andere wijze in te zetten.

Lees verder
6 mei 2015

SP fractie wil duidelijkheid over de aan-besteding van de catering voor het Stad-huis!

 De SP fractie van Almere vraagt zich aan de hand van het artikel ‘Het kan niet in Almere!’, van 29 april 2015 in het weekblad ‘Almere Deze Week’, af wat er bij de aanbesteding van de catering voor het Stadhuis is mis gegaan. Om hier duidelijkheid in te krijgen heeft de SP fractie dit via schriftelijke vragen aan het college voorgelegd. 

Lees verder
21 april 2015

Almere bedankt

Op zaterdag 18 april, precies een maand na de Provinciale Staten verkiezingen, is een afvaardiging van de SP de wijk (waar we de grootste groei hebben geboekt) in gegaan om, met een klein presentje, de kiezers te bedanken voor hun vertrouwen in en hun stem op de SP tijdens de Provinciale Staten verkiezingen.

Lees verder
18 april 2015

Almere & Schulden

Mensen met schulden zakken steeds verder in het schuldenmoeras, doordat landelijke overheidsinstanties tegen de afspraken in, klakkeloos geld incasseren van mensen die schulden hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier