h

Nieuws uit 2012

15 juni 2012

Eten en drinken politieke markt

SP Tomaat
‘Eten en drinken politieke markt’ stond op donderdag 7-6-2012 op de agenda van de politieke markt. Het voorstel stelt voor dat alle raadsleden, fractieassistenten en ambtenaren elke donderdagavond voor hun eten op het stadhuis en voor het borrelen na afloop zelf moeten betalen. Dit zou € 39.000 opleveren, minus de kosten van de administratie om dit te realiseren. Deze besparing zou gebruikt kunnen worden om deels de besparing op het raadsbudget (€220.000 tot 2014) te verlichten. Een goede intentie zou de SP zeggen.

Lees verder
15 juni 2012

Scheiding kerk en staat

Saba Sarfraz
Op donderdag 7-6-2012 werd het agendavoorstel van de PVV “Scheiding tussen kerk en staat” op de politieke markt besproken.
Natuurlijk is de SP voor de scheiding van alle soorten religies en staat. Maar wij zullen er nooit voor zijn om daarbij onderscheid te maken tussen welke religie dan ook.

Lees verder
15 juni 2012

Frietkot-verbod of Green Canteen?

Green cantern
Als Green Canteen meer navolging krijgt dan is een frietkot-verbod helemaal niet meer nodig!!
Zoals bekend heeft de SP in Almere gepleit voor een verbod op frietkramen vlak bij scholen.
Dat de snackbars, cafetaria’s en mobiele frietkramen te dicht bij de scholen staan, komt omdat op dit moment in ‘Algemene plaatselijke verordening’ niks over het afstandscriterium voor scholen staat. En frietkraan houders weten dat er vlak bij scholen goed wordt verkocht.

Lees verder
22 mei 2012

SP spreekt met kalief over Almere

Sheraz Haroon
Fractievoorzitter Frans Mulckhuijse en raadslid Saba Sarfraz hebben samen met Tweede Kamerlid Harry van Bommel de jaarlijkse conferentie van de ahmadi’s in Nederland bijgewoond. In een gesprek met de kalief Mirza Masroor Ahmad, de wereldwijde leider van de ahmadi’s, kwam ook Almere ter sprake. De ahmadi-moslims beschikken over een moskee in Den Haag en er is een nieuwe moskee gepland voor Almere.

Lees verder
21 mei 2012

Voorjaarsnota Almere: Stenen in plaats van mensen!


Naar aanleiding van het aanbieden van de voorjaarsnota, waarin het College (PvdA, VVD, D66, CU en CDA) de plannen voor de komende jaren worden gepresenteerd, heeft de SP bij het debat daarover de volgende tekst buitgesproken.
Moraal van Het verhaal: Er wordt in Almere nog steeds gekozen voor stenen in plaats van mensen...

Lees verder
21 mei 2012

Afscheid Peter Duvekot


Onze fractie-assistent Peter Duvekot heeft na 6 jaar fractie-assistentschap zijn functie neergelegd.
Dit om persoonlijke redenen.
Bestuur en fractie betreuren dat zeer. We respecteren zijn besluit, dat vrij onverwacht en snel viel.
We wensen Peter verder alle goeds.
Wel willen we van deze nood een kleine deugd maken.
De invulling van de vrijgekomen functie zullen we pas na het zomerreces in laten gaan.
Zo sparen we toch een 4 maanden vergoeding uit.
De SP heeft herhaaldelijk gepleit voor verlaging van de raad en fractievergoeding en op deze wijze doen we daar dan een bescheiden bijdrage aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier