h

Nieuws uit 2017

27 juni 2017

De toekomst van het onderwijs

Foto: SP / SP-Almere

Leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er te weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat er nú al een lerarentekort is, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

Lees verder
27 juni 2017

De jaarrekening 2016 van de gemeente

De SP is tevreden met het behaalde resultaat in de jaarrekening 2016. Maar we zien een aantal ontwikkelingen die de SP niet goed vindt. Zoals: het uit de hand lopen van de financiën bij de Floriade, en de afspraak dat overschotten in het Sociaal Domein binnen het Sociaal Domein blijven. Deze afspraak wordt de nek omgedraaid, zorggeld mag niet verdwijnen naar bijvoorbeeld de Floriade. Het afbouwen van residentiële specialistische jeugd GGZ baart ons ook grote zorgen, beschikbare behandelplekken voor (acute) zorg komen hierdoor onder druk te staan.

Lees verder
5 juni 2017

#SPindebuurt: samen voor sociale vooruitgang!

Foto: SP

Honderden SP'ers spraken zaterdag met duizenden mensen over hun buurt en ons land. SP-voorzitter Ron Meyer: 'Dit was een indrukwekkende aftrap van onze buurtencampagne. We zullen het komende jaar met 1 miljoen mensen praten over het verbeteren van honderden buurten, bedrijven, zorginstellingen en scholen. Van een veilige straat tot goede betaalbare huizen. Van het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico tot sluiting van een onveilige kerncentrale. We hebben laten zien wat onze partij in petto heeft. En dit is nog maar het begin. Samen heroveren we terrein op het doorgeschoten individualisme. Samen boeken we overwinningen en zorgen we voor sociale vooruitgang.'

Lees verder
2 juni 2017

De Tussenbalans

Het is eind mei 2017 en de gemeenteraadsperiode 2014/2018 zit er bijna op. De nieuwe gemeenteraadsverkiezingen naderen, tijd voor een tussenbalans!

Lees verder
23 april 2017

SP Almere wil zetel terug

De fractie van de SP heeft met grote verbazing kennis moeten nemen van het feit dat fractielid Asjen van Dijk, besloten heeft om uit de fractie te stappen. De voltallige fractie en het afdelingsbestuur is hierover bijzonder teleurgesteld. Het feit, dat de heer Van Dijk bovendien besloten heeft om zijn zetel mee te nemen, heeft bij ons allemaal een groot gevoel van verontwaardiging teweeg gebracht.

Lees verder
19 april 2017

Ad Meijer wordt de nieuwe gedeputeerde voor Provinciale Staten in Flevoland

Foto: SP-Almere / SP-Almere

De Socialistische Partij draagt met genoegen Ad Meijer voor als gedeputeerde van provincie Flevoland.  Meijer is de opvolger van de in februari overleden Arie Stuivenberg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier