h

Nieuws uit 2013

22 september 2013

Manifestatie Basta Groots succes

De opkomst was buiten verwachting bij de manifestatie Basta in Amsterdam.

Lees verder
15 september 2013

BASTA

Nu de ommezwaai

Lees verder
9 september 2013

Demonstratie tegen afbraakplannen Rutte-2

Het comité Stop Bezuinigingen roept op tot een demonstratie tegen de bezuinigingsplannen van Rutte-2 op 21 september om 13.00 uur vanaf het Beursplein in Amsterdam.
Deze VVD/PvdA-regering heeft opnieuw miljarden aan bezuinigingen aangekondigd. Daarmee worden de kosten van de door de banken veroorzaakte crisis afgewenteld op kwetsbare groepen in de samenleving. Ondertussen worden bonussen, belastingontwijking en topinkomens niet aangepakt door het kabinet en gaan er miljarden naar de JSF. De Nederlandse bevolking pikt dit niet langer en wendt zich nu massaal af van dit kabinet. Het is tijd om het tij te keren en te kiezen voor een progressief alternatief waarin solidariteit tussen bevolkingsgroepen voorop staat. Stop de bezuinigingen, haal het geld waar het zit! Steun de oproep voor demonstratie: http://tinyurl.com/stopbezuinig.

Lees verder
28 augustus 2013

Saba Sarfraz legt haar gemeenteraadslidmaatschap per direct neer.

 Hierbij een persoonlijke verklaring: 
Met spijt en veel moeite heb ik de keuze moeten maken om mijn werkzaamheden als raadslid per direct te staken.
Mijn werk, gezin, scholing en ander verplichtingen maken het voor mij buitengewoon moeilijk om mijn werk als raadslid op de wijze uit te voeren waarop ik het zou willen doen.
Ik vind dat ik zoiets belangrijks als raadswerk voor Almere alleen kan doen als ik daar 100% voor in kan inzetten.
Ik vind het buitengewoon jammer dat ik deze raadsperiode niet zal afmaken.
Ik wil jullie bedanken voor de goede samenwerking en wens een ieder veel kracht en wijsheid toe in de komende maanden.
Saba Sarfraz 

Reactie Fractie en Bestuur van de SP Almere: 
Fractie en bestuur van de SP betreuren zeer dat Saba stopt met haar werk als gemeenteraadslid.
We hebben echter ook het volste respect voor deze lastige beslissing.
We danken haar voor de fantastische samenwerking en de bijdrage die zij heeft geleverd in de afgelopen raadsperiode.
En voor de toekomst natuurlijk alle goeds gewenst!
namen Fractie en bestuur SP
Frans Mulckhuijse  

Lees verder
26 juli 2013

SP-BBQ succesvol

Pagina's

U bent hier