h

SP Almere steekt stokje voor marktwerking in ambulancezorg

16 juni 2019

SP Almere steekt stokje voor marktwerking in ambulancezorg

Foto: SP

Op 13 juni 2019 heeft de Almeerse gemeenteraad een wijzigingsvoorstel van de SP op de ontwerpbegroting van de GGD Flevoland aanvaard. Hierin wordt stelling genomen tegen een mogelijke aanbesteding van de ambulancezorg in 2021. Aanbesteding van de ambulancezorg zou een héél slechte ontwikkeling zijn omdat ongevallen niet aan marktwerking doen en de ambulancedienst onderdeel uitmaakt van de rampenbestrijdingsketen. We gaan de politie of brandweer toch ook niet naar de markt brengen. Er zijn in de ogen van de SP al veel te veel diensten naar de markt gebracht, zoals de zorg. Zeer recent hebben wij het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad meegemaakt, dit is voor de SP onaanvaardbaar en heeft veel ellende veroorzaakt onder de bevolking en nog steeds zijn er problemen en vallen er zelfs slachtoffers. Dit is onaanvaardbaar, deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen moeten onder controle van de overheid blijven! De SP hecht hier grote waarde aan en de aanvaarding van ons wijzigingsvoorstel is een belangrijk signaal tot terugdringing van de marktwerking in de zorg en andere maatschappelijke diensten.

Hieronder de tekst zoals hij donderdag jl. is aanvaard door de raad van Almere:

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting GGD Flevoland 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 (RV-33)

Voorgesteld raadsbesluit:

De gemeenteraad van Almere heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting GGD Flevoland 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. De gemeenteraad van Almere maakt zich echter grote zorgen over de steeds toenemende trend van aanbesteding in publieke voorzieningen en is van mening dat de aanbesteding van de ambulancezorg een onwenselijke ontwikkeling is.

Stemverklaring: --

Het raadsvoorstel is geamendeerd aanvaard.

 

Hans Everhard

Fractievoorzitter SP-Almere

Reactie toevoegen

U bent hier