h

Nieuws uit 2009

2 juni 2009

SP doet onderzoek naar verkwisting gemeenschapsgeld door Kompaan

"Stichting Kompaan begeleidt langdurig werklozen en werkloze jongeren die in een achterstandssituatie zijn geraakt naar de arbeidsmarkt."

Het werk van Kompaan houdt al jaren in dat uitkeringsgerechtigden voor de gemeente dichter bij de arbeidsmarkt gebracht moeten worden, o.a. door middel van gesubsidieerde arbeid.
Sinds 2004 doet de stichting dit vooral door mensen met behoud van uitkering aan het werk te zetten.

Lees verder
24 mei 2009

1600 huurwoningen in de verkoop.

Laat de SP zich de Kaas van het brood eten?

Lees verder
10 mei 2009

De aap is uit de mouw

Het spaarvarken ligt sinds donderdagavond in gruzelementen.

Lees verder
2 mei 2009

Herdenking 4 mei 2009

De SP Almere doet ook dit jaar mee aan de dodenherdenking in Almere, waarbij een bloemstuk wordt neergelegd door iemand van het bestuur en namens de afdeling een ouder lid.

Lees verder
28 april 2009

Evaluatie aanbesteding zwembaden

Eindelijk hebben we als raad over de aanbestedingsprocedure van de zwembaden kunnen spreken.
We hadden samen met Groen Links en PvdA al eerder een agendavoorstel gedaan om dit aan de orde te stellen.
Dit heeft nog even op zich laten wachten omdat we wisten dat het evaluatierapport van het college eraan kwam.
Donderdag 23 april was het dan zover!

Lees verder
26 april 2009

Schaalsprong en het water.

Afgelopen politieke markt was het een drukte van jewelste.
De watergemeenten Drechterland, Hoorn, Enkhuizen, Koggenland, Muiden, Naarden, Stedebroec en
Waterland hadden een uitnodiging ontvangen om in dialoog te gaan met de gemeenteraad van Almere.
Zij hadden hier in grote getalen gevolg gegeven.
Er kwamen 35 mensen langs, raadsleden, griffiers en zelfs een burgemeester.

Lees verder

Pagina's

U bent hier