h
31 oktober 2016

Algemene Beschouwingen

Hier leest u hoe de SP Almere aankijkt tegen de begroting van het college voor 2017.
Een begroting waarbij de bodem van de kas in zicht is en die kilte uitstraalt.
De SP heeft andere ideeën over hoe om te gaan met gemeenschapsgeld en gaat deze weken dan ook meerdere moties en amendementen indienen.
 
Wij houden jullie daarvan op de hoogte en we spreken de wens uit dat we in 2017 met meer solidariteit, gemeenschapszin en saamhorigheid armoede, woningnood en knelpunten in de zorg een halt toe kunnen roepen.
 

Algemene beschouwingen 27 oktober 2016

Lees verder
24 oktober 2016

Demonstratie tegen TTIP & CETA groot succes

Foto: SP-Almere / SP-Almere

Zaterdag 22 oktober was SP Almere ook aanwezig op de demonstratie tegen TTIP en CETA. Samen met 8000 anderen stonden we op het Musuemplein in Amsterdam.

Foto: SP-Almere / SP-Almere
Foto: SP-Almere / SP-Almere

Lees verder
15 oktober 2016

Verkiezingsprogramma 2017

Een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, verhoging van het minimumloon en de AOW met 10%, een nieuwe studiebeurs, lagere huren en meer inspraak en zeggenschap van mensen over hun omgeving. Dat zijn de speerpunten van het SP-verkiezingsprogramma ‘Nu Wij’. ‘Dit programma is voor de 80% van Nederland die de afgelopen 10 jaar heeft ingeleverd. Voor hen willen wij een inhaalslag; hogere lonen, meer banen en toegankelijke scholen en zorg,’ zegt SP-leider Emile Roemer.

Lees verder
10 oktober 2016

Nationaal Zorgfonds in Almere met Renske Leijten

Foto: SP-Almere / SP-Almere

Op 29 september werd in het Alnovum in Almere de regionale bijeenkomst gehouden over het Nationaal Zorgfonds. De opkomst was een groot succes en met sprekers als Renske Leijten, kon de avond ook niet mislukken. In de weken voorafgaand zijn mensen actief bezig geweest om nog meer steunbetuigingen te krijgen. Vervolgens zijn mensen persoonlijk benaderd om aanwezig te zijn op deze avond.

Lees verder
10 oktober 2016

Nieuw raadslid Erwin Prins geïnstalleerd

Foto: SP-Almere / SP-Almere

Op 22 september jongstleden is Erwin Prins geïnstalleerd als lid in de Almeerse gemeenteraad. Erwin neemt het stokje over van Frans Mulckhuijse die nu zitting heeft genomen in de Provinciale Staten. Frans heeft reeds 10 jaar de functie van gemeenteraadslid vervuld en het is een pittige taak om in Frans' voetsporen te treden.

Lees verder
12 september 2016

Gezondheidscentrum Oost in Almere-Haven blijft toch OPEN!!!!

Foto: SP-Almere / SP-Almere

Eerder dit jaar hebben de, voornamelijk oudere, bewoners van Almere-Haven geprotesteerd tegen de sluiting van het Gezondheidscentrum Oost in Almere-Haven.

Lees verder
19 juli 2016

ROOD VOOR ROOD

Foto: SP-Almere / SP-Almere
De brandweer in Almere voert deze zomer publieksvriendelijke acties: Inzet is de reparatie van de inmiddels geschrapte FLO-regeling (Functioneel Leeftijdsontslag), waardoor brandweermedewerkers eerder kunnen stoppen met werken, met gedeeltelijk behoud van loon.
Lees verder
18 juli 2016

Veel interesse in het Nationaal Zorgfonds

Foto: SP-Almere / SP-Almere

80 bikkels uit het hele land ( waaronder 7 uit Almere) hebben er die er voor gezorgd dat wederom 6000 mensen deze week een actiepakket krijgen tbv het Nationaal Zorgfonds! 

Lees verder
5 juli 2016

Op weg naar een Nationaal zorgfonds

Foto: SP-Almere / SP-Almere

Winnie Prins is helemaal klaar met de zorgverzekeraars in Nederland, zowel privé als professioneel als wethouder.

Lees verder
20 juni 2016

Heel Almere moet ervan weten. NATIONAAL ZORGFONDS

Foto: SP-Almere / SP-Almere

Er is een beter alternatief voor zorgverzekeringen en het vullen van de zakken van de zorgverzekeraars: Het Nationaal Zorgfonds.

Lees verder

Pagina's