h
27 juni 2017

De jaarrekening 2016 van de gemeente

De SP is tevreden met het behaalde resultaat in de jaarrekening 2016. Maar we zien een aantal ontwikkelingen die de SP niet goed vindt. Zoals: het uit de hand lopen van de financiën bij de Floriade, en de afspraak dat overschotten in het Sociaal Domein binnen het Sociaal Domein blijven. Deze afspraak wordt de nek omgedraaid, zorggeld mag niet verdwijnen naar bijvoorbeeld de Floriade. Het afbouwen van residentiële specialistische jeugd GGZ baart ons ook grote zorgen, beschikbare behandelplekken voor (acute) zorg komen hierdoor onder druk te staan.

Lees verder
5 juni 2017

#SPindebuurt: samen voor sociale vooruitgang!

Foto: SP

Honderden SP'ers spraken zaterdag met duizenden mensen over hun buurt en ons land. SP-voorzitter Ron Meyer: 'Dit was een indrukwekkende aftrap van onze buurtencampagne. We zullen het komende jaar met 1 miljoen mensen praten over het verbeteren van honderden buurten, bedrijven, zorginstellingen en scholen. Van een veilige straat tot goede betaalbare huizen. Van het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico tot sluiting van een onveilige kerncentrale. We hebben laten zien wat onze partij in petto heeft. En dit is nog maar het begin. Samen heroveren we terrein op het doorgeschoten individualisme. Samen boeken we overwinningen en zorgen we voor sociale vooruitgang.'

Lees verder
2 juni 2017

De Tussenbalans

Het is eind mei 2017 en de gemeenteraadsperiode 2014/2018 zit er bijna op. De nieuwe gemeenteraadsverkiezingen naderen, tijd voor een tussenbalans!

Lees verder
23 april 2017

SP Almere wil zetel terug

De fractie van de SP heeft met grote verbazing kennis moeten nemen van het feit dat fractielid Asjen van Dijk, besloten heeft om uit de fractie te stappen. De voltallige fractie en het afdelingsbestuur is hierover bijzonder teleurgesteld. Het feit, dat de heer Van Dijk bovendien besloten heeft om zijn zetel mee te nemen, heeft bij ons allemaal een groot gevoel van verontwaardiging teweeg gebracht.

Lees verder
19 april 2017

Ad Meijer wordt de nieuwe gedeputeerde voor Provinciale Staten in Flevoland

Foto: SP-Almere / SP-Almere

De Socialistische Partij draagt met genoegen Ad Meijer voor als gedeputeerde van provincie Flevoland.  Meijer is de opvolger van de in februari overleden Arie Stuivenberg.

Lees verder
15 april 2017

Veiligheid in bussen Connexxion niet in orde!

Foto: X / X

Dinsdagavond 11 april vond er een bespreking plaats met het buspersoneel van Connexxion en de FNV over de overgang naar de nieuwe concessiehouder Syntus. Hans Everhard, raadslid namens de SP, was aanwezig om mee te luisteren, en eventueel politieke actie te ondernemen indien daar aanleiding toe was.

Lees verder
12 april 2017

Nieuwe fractieassistent John Cocu

Foto: SP-Almere / SP-Almere

Onze fractie van de SP in de gemeenteraad is weer compleet. Naast de vier raadsleden hebben we nu ook weer twee fractieassistenten, John Cocu en Annemieke Koopman.
John is vorige week donderdag officieel beëdigd en we wensen hem veel succes. Vanaf komende donderdag kan John ook woordvoerder zijn in de Caroussel in de Politieke Markt. Ook in deze functie wensen wij hem veel succes

Lees verder
12 april 2017

Buurten in de buurt OOK buiten verkiezingstijd

Foto: SP-Almere / SP-Almere
De SP heeft - tijdens een Buurten in de Buurt actie - de bewoners van Stedenwijk Noord bedankt voor hun steun tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart j.l. Ook dit keer was de SP weer de grootste in deze wijk.
Lees verder
31 maart 2017

Trek ecologische cannabistelers naar Almere!

Op initiatief van de SP is er - samen met D66 - een motie ingediend om gereguleerde wietteelt mogelijk te maken in Almere.

Lees verder
28 maart 2017

Een ODE

Een ODE aan de Kloppers, de Buurt'ers, de Flyeraars, de Plakkers, de
Telefonisten, de Muzikanten, de Streetart'ers, de Hulpdiensters, de
Bezorgers, de
Chauffeurs, de Vouwers, de Vlaggers, de SPitsen, de Timmerlieden, de
Nationaal ZorgFondsers, de Soep'ers en ook, ja ook, de
ik-ga-geen-enkele-discussie-uit-de-weg'ers, die er alles aan hebben gedaan hebben om de "macht" voor de gewone man/vrouw terug te pakken!!

Lees verder

Pagina's