h

SP: Woningbouw en recreatie op terrein kasteel Almere

11 januari 2024

SP: Woningbouw en recreatie op terrein kasteel Almere

Foto: Wikimedia Commons / GeeJee

Het leek in 2000 zo'n goed idee; een hedendaags kasteel in onze jonge gemeente. Nadat de bouw vanwege financiële problemen werd stilgelegd, verviel het bouwwerk echter in een hedendaagse ruïne. Al jaren wordt er in de politiek over gesproken, maar er gebeurt niks. Het kasteel is niet afgebouwd, het terrein ligt braak en is niet toegankelijk door de bouwhekken die er omheen staan. 

Sinds de gemeente het gebied in 2005 verkocht, is het particulier terrein. De diverse eigenaren zijn er echter nooit in geslaagd om er iets moois van te maken waar Almere wat aan heeft. Op het moment wordt opnieuw in de gemeenteraad gesproken over de mogelijkheid om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat afbouw van het kasteel in combinatie met de bouw van woningen mogelijk gemaakt wordt. De raad is verdeeld, probleem is daarnaast dat de gemeente niet de eigenaar is van de grond.

De SP heeft zich in de gemeenteraad duidelijk uitgesproken voor woningbouw, maar onder de volgende voorwaarden:

  1. Minstens 30 procent sociale woningbouw, waarvan een flink deel in het kasteel. Bijvoorbeeld zorgwoningen, De GoedeStede wil ze graag bouwen.
  2. Compacte bouw midden in het gebied rond het kasteel, en niet uitgesmeerd over het hele gebied. Minstens de helft van het gebied blijft voor recreatie en natuur. In Amersfoort is een wijk met 'ruïnewoningen'. Een soortgelijke bouw zou hier goed passen.
  3. Afbouw van het kasteel. Invulling met zorgwoningen en horeca-, trouwlocatie-, culturele en/of natuureducatieve functies.
  4. Het gebied toegankelijk maken voor de Almeerders: gevarieerde bosaanplant en openbare openstelling van het gebied voor recreatie en natuur. 
  5. Behoud van het bestaande groen, voor zover dat toekomstwaarde heeft. Dat kan niet gezegd worden van de brandnetels, bramen en reuzenberenklauw die het gebied overwoekerd hebben. Het zal nog een klus worden de reuzenberenklauw er weg te krijgen!

U bent hier