h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

7 juni 2023

SP opent Meldpunt ZorgDakloos

Zorgbedrijven die wonen en zorg onlosmakelijk aan elkaar koppelen kunnen met bedenkelijke zorgplannen kwetsbare cliënten tot wanhoop drijven. De SP sprak met een cliënt die zonder pardon op straat wordt gezet als ze haar zorgplan niet accepteert. Er zijn aanwijzingen dat meerdere cliënten zich voor hetzelfde dilemma zien geplaatst. Om zicht te krijgen op de omvang van dit probleem heeft de SP een meldpunt geopend waar cliënten hun verhaal kunnen doen.

Lees verder
7 juni 2023

Dakloos op straat door conflict met zorgbedrijf

Bij de hulpdienst van de SP komen signalen binnen over zorgbedrijven die zorg willen aanbieden die niet passend is voor de cliënt maar die financieel voordeel oplevert voor het bedrijf. De cliënt krijgt in dat geval een zorgplan voorgeschoteld met te veel zorguren, in plaats van een plan dat is gericht op zelfredzaamheid en herstel waardoor uiteindelijk minder zorg nodig is en kosten worden bespaard. Als het zorgbedrijf wonen en zorg heeft gekoppeld wordt een protesterende cliënt voor de keuze gesteld: blijven wonen met een uitzichtloos zorgplan, of dakloos op straat zonder reële mogelijkheid tot passende zorg. Het is een onmogelijke keuze die bij kwetsbare mensen onnodig veel stress veroorzaakt.

Lees verder
5 juni 2023

Alliantie aan de slag met klachtenrapport Oldewierde

Nadat woningcorporatie de Alliantie de problemen in De Hulk grotendeels heeft opgelost diende zich de afgelopen maanden een nieuw dossier aan. Nu zijn het de bewoners van het appartementencomplex aan de Oldewierde die samen met SP Almere een klachtenrapport hebben gemaakt. De Alliantie heeft het rapport vrijdag in ontvangst genomen en laat in een eerste reactie weten hier snel mee aan de slag te gaan.

Lees verder
24 mei 2023

Stuwmeer woningzoekenden dwingt tot bouw sociale huurwoningen

Na jarenlang onverantwoordelijk kabinetsbeleid is een stuwmeer van woningzoekenden ontstaan. Provincies en gemeenten staan nu voor de zware taak om de woningnood aan te pakken door grote aantallen woningen te bouwen. Er is met name een groot tekort aan sociale huurwoningen. De nood is hoog en het college moet met oplossingen komen. De SP neemt verantwoordelijkheid en zet alles op alles om, binnen het coalitieakkoord, te realiseren wat we hebben afgesproken.

Lees verder
17 mei 2023

Alliantie lost resterende klachten De Hulk met voorrang op

Woningcorporatie De Alliantie heeft de problemen in appartementencomplex De Hulk grotendeels opgelost. Hiermee loopt een periode van intensieve samenwerking met huurders ten einde. Er lopen nog een aantal meldingen. Die lost de corporatie op via de reguliere procedures.

Lees verder
8 mei 2023

School's Cool dankzij SP geïntroduceerd in Almere

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar voerde de SP onder andere campagne met het volgende standpunt uit ons Almeerse verkiezingsprogramma: "We bestrijden armoede onder kinderen. Zo voorkomen we dat armoede generatie op generatie wordt doorgegeven. We richten ons met name op onderwijsachterstanden en schulden bij jongeren, zodat we een valse start aan hun volwassen leven voorkomen. Vrijwillige thuismentoren kunnen kinderen de thuisbegeleiding geven die zij nodig hebben. Dit doen we door non-profit projecten zoals 'School's Cool' te introduceren in Almere."

Lees verder
23 april 2023

Na vragen SP: gemeente op zoek naar atelierruimte kunstenaars

De gemeente Almere gaat elf Almeerse kunstenaars helpen bij hun zoektocht naar nieuwe atelierruimte. De kunstenaars vormen al langere tijd een creatieve broedplaats op bedrijventerrein De Paal in Almere-Haven, maar moeten eind dit jaar plaatsmaken voor noodzakelijke woningbouw. SP-raadslid Ellen van de Baan wees in schriftelijke vragen op het belang van broedplaatsen en lokale kunstenaars en vroeg het gemeentebestuur om een helpende hand.

Lees verder
19 april 2023

Tentoonstelling ‘Weggecijferd. Teruggevochten’ in Almere

De fototentoonstelling 'Weggecijferd. Teruggevochten', die sinds afgelopen vrijdag in Almere te zien is, is op dinsdagavond 18 april officieel geopend door wethouder Froukje de Jonge (CDA). De acht levensgrote foto's die staan opgesteld tussen het Busplein en WTC Almere zijn een selectie uit het gelijknamige fotoboek van fotograaf Bert Teunissen. Met de tentoonstelling wordt een gezicht gegeven aan de gedupeerden van het toeslagenschandaal.

Lees verder
18 april 2023

Raadsmeerderheid voor SP-moties huisvestingsverordening

De SP kreeg afgelopen donderdag in de gemeenteraad een grote meerderheid voor twee moties over de huisvestingsverordening. 

Lees verder
16 april 2023

ViP Almere helpt mee gemeentelijke gebouwen toegankelijk te maken

Sinds 2006 is het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap van kracht. Het verdrag geeft mensen die slechtziend, blind of doof zijn, een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen hebben, het recht op volwaardige toegang tot de samenleving. Werkgroep ViP Almere (VN-verdrag in de Praktijk Almere) komt op voor Almeerders met een handicap of beperking en helpt de gemeente bij de uitvoering van dit verdrag.

Lees verder

Pagina's