h

ViP Almere: Neem ons mee in nieuwe plannen

19 oktober 2023

ViP Almere: Neem ons mee in nieuwe plannen

Foto: SP

Op de 13e dag van iedere maand organiseert de werkgroep ViP Almere een bijeenkomst in Café op 2 tegenover het stadhuis. ViP Almere (VN-verdrag in de Praktijk Almere) komt op voor Almeerders met een handicap of beperking en helpt de gemeente bij de uitvoering van dit verdrag. De SP in Almere onderhoudt warme banden met ViP.

Bij de bijeenkomst van 13 oktober was een afvaardiging van de SP aanwezig, met raadslid Ellen van de Baan, Jolanda Haft en Karin van de Hulpdienst en Robert Lippinkhof van de kerngroep. Tijdens de bijeenkomst werd de inclusieagenda besproken met Brigitte de Bies (manager diversiteit en inclusie van de gemeente Almere), ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties en andere belangstellenden.

In het coalitieakkoord werd expliciet opgenomen dat Almere wil investeren in een toegankelijke openbare ruimte en gebouwen en websites goed toegankelijk wil maken voor mensen met een beperking. “Neem ons mee in nieuwe plannen”, betoogden vertegenwoordigers van ViP richting De Bies. Zij gaf aan daar voor open te staan, maar volgens ViP is dit niet zo vanzelfsprekend en is er nog meer bewustwording en betrokkenheid nodig. Bijvoorbeeld door ViP in een vroeg stadium te betrekken bij bouwprojecten, mee te nemen in het proces en controle te laten doen.

De bijeenkomst werd door de aanwezigen als positief beoordeeld, ook omdat er verschillende jongeren bij aanwezig waren. Zo was de Stichting YALC, die opkomt voor jongeren die vastlopen in hun leven, vertegenwoordigd. De middag werd afgesloten met een borrel, waarbij er nog druk verder gepraat werd. In november is er weer een bijeenkomst. De SP en ViP Almere willen binnenkort met elkaar om de tafel om te overleggen hoe gezamenlijk kan worden opgetrokken.

U bent hier