h

Giftige rubbergranulaatvelden op initiatief SP verwijderd

24 juli 2023

Giftige rubbergranulaatvelden op initiatief SP verwijderd

Foto: SP

Al in de vorige raadsperiode maakte de fractie van de SP in de Almeerse gemeenteraad zich sterk voor de vervanging van het giftige rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Op aandringen van de SP werd dan ook in het coalitieakkoord afgesproken om versneld alle rubbergranulaatsportvelden te vervangen door gezonde, veilige en milieuvriendelijke alternatieven. De verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen is hier voortvarend mee aan de slag gegaan.

Naar aanleiding van een werkbezoek aan voetbalclub S.C. Buitenboys schreef Veeningen op haar website dat de gemeente hard aan het werk is om alle kunstgrasvelden te vervangen. Vooral in de zomerperiode worden er meters gemaakt, dat is namelijk de tijd dat de velden weinig in gebruik zijn. “Volgend jaar staan de laatste velden met rubbergranulaat op de rol om te vervangen. Een aantal vervangen we versneld, mede op initiatief van de SP in Almere. Daarna zijn alle kunstgrasvelden in Almere vrij van deze stof,” aldus Veeningen. Omdat rubbergranulaat milieuschadelijke stoffen lekt, wordt niet alleen kunstgras vervangen, maar ook de omliggende grond afgegraven. Voor de vervanging van de velden is in de periode 2022-2024 vier miljoen euro gereserveerd.

David de Vreede, die namens de SP de coalitieonderhandelingen voerde, is blij met de berichten. “Het is geweldig om te zien dat de inspanningen van de SP tot dit positieve resultaat hebben geleid. Dit is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de sporters, met name onze jeugd.” De SP Almere staat al sinds 2019 in contact met de stichting Kom van dat gras af, die bij verschillende gemeenten handhavingsverzoeken indiende vanwege milieuverontreiniging door rubberkorrels. In juni 2020 berichtte Omroep Flevoland over de zorgen die de SP en Kom van dat gras af destijds uitten.

U bent hier