h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

24 juli 2023

Giftige rubbergranulaatvelden op initiatief SP verwijderd

Foto: SP

Al in de vorige raadsperiode maakte de fractie van de SP in de Almeerse gemeenteraad zich sterk voor de vervanging van het giftige rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Op aandringen van de SP werd dan ook in het coalitieakkoord afgesproken om versneld alle rubbergranulaatsportvelden te vervangen door gezonde, veilige en milieuvriendelijke alternatieven. De verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen is hier voortvarend mee aan de slag gegaan.

Lees verder
14 juli 2023

Almere maakt afspraken met woningcorporaties over vocht en schimmel

De gemeente Almere gaat woningcorporaties vragen om een aanpak te ontwikkelen waarmee vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen zo snel mogelijk worden opgelost. Deze aanpak wordt in prestatieafspraken met de corporaties vastgelegd. Een motie van de SP die het college hiertoe opdracht geeft, is donderdagavond door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
8 juli 2023

Woningcorporatie zet drie gezinnen op straat

Voor drie gezinnen liep gisteren het tweejarig huurcontract af bij "In Between Places" in Almere Poort. Door de wooncrises hebben de gezinnen geen schijn van kans op een andere huurwoning. Daarom kwamen ze per direct op straat te staan. De SP, BIJ1 en DENK voerden samen met de huurders actie. Voor het appartementencomplex vroegen ze aandacht voor deze schijnende situatie.

Lees verder
25 juni 2023

SP: "Vernieuw de brug Overheen in Haven"

Bij de behandeling in de gemeenteraad van de gebiedsvisie De Paal in Almere Haven heeft de SP een amendement ingediend om de reeds jaren afgesloten voetgangersbrug Overheen te vernieuwen. De gebiedsvisie De Paal heeft tot doel om De Paal geleidelijk om te vormen van een verouderd bedrijventerrein met veel leegstand naar een levendig woon-werkgebied met een goede uitstraling naar de omgeving: een veilig en fijn gebied om te werken en te wonen.

Lees verder
21 juni 2023

Wethouder in actie na SP vragen over uitzetting bewoners noodopvang

Meerdere bewoners van appartementencomplex 'De Driehoek' in Almere-Poort lopen tegen het einde van hun tweejarig huurcontract aan en moeten vertrekken. Omdat door de oververhitte woningmarkt er geen goedkope of betaalbare sociale huurwoning meer is te vinden, dreigen de bewoners op straat te komen. De SP-hulplijn ontving schrijnende verhalen van wanhopige bewoners, waarop de SP-fractie vragen stelde aan wethouder Lindenbergh.

Lees verder
7 juni 2023

SP opent Meldpunt ZorgDakloos

Zorgbedrijven die wonen en zorg onlosmakelijk aan elkaar koppelen kunnen met bedenkelijke zorgplannen kwetsbare cliënten tot wanhoop drijven. De SP sprak met een cliënt die zonder pardon op straat wordt gezet als ze haar zorgplan niet accepteert. Er zijn aanwijzingen dat meerdere cliënten zich voor hetzelfde dilemma zien geplaatst. Om zicht te krijgen op de omvang van dit probleem heeft de SP een meldpunt geopend waar cliënten hun verhaal kunnen doen.

Lees verder
7 juni 2023

Dakloos op straat door conflict met zorgbedrijf

Bij de hulpdienst van de SP komen signalen binnen over zorgbedrijven die zorg willen aanbieden die niet passend is voor de cliënt maar die financieel voordeel oplevert voor het bedrijf. De cliënt krijgt in dat geval een zorgplan voorgeschoteld met te veel zorguren, in plaats van een plan dat is gericht op zelfredzaamheid en herstel waardoor uiteindelijk minder zorg nodig is en kosten worden bespaard. Als het zorgbedrijf wonen en zorg heeft gekoppeld wordt een protesterende cliënt voor de keuze gesteld: blijven wonen met een uitzichtloos zorgplan, of dakloos op straat zonder reële mogelijkheid tot passende zorg. Het is een onmogelijke keuze die bij kwetsbare mensen onnodig veel stress veroorzaakt.

Lees verder
5 juni 2023

Alliantie aan de slag met klachtenrapport Oldewierde

Nadat woningcorporatie de Alliantie de problemen in De Hulk grotendeels heeft opgelost diende zich de afgelopen maanden een nieuw dossier aan. Nu zijn het de bewoners van het appartementencomplex aan de Oldewierde die samen met SP Almere een klachtenrapport hebben gemaakt. De Alliantie heeft het rapport vrijdag in ontvangst genomen en laat in een eerste reactie weten hier snel mee aan de slag te gaan.

Lees verder
24 mei 2023

Stuwmeer woningzoekenden dwingt tot bouw sociale huurwoningen

Na jarenlang onverantwoordelijk kabinetsbeleid is een stuwmeer van woningzoekenden ontstaan. Provincies en gemeenten staan nu voor de zware taak om de woningnood aan te pakken door grote aantallen woningen te bouwen. Er is met name een groot tekort aan sociale huurwoningen. De nood is hoog en het college moet met oplossingen komen. De SP neemt verantwoordelijkheid en zet alles op alles om, binnen het coalitieakkoord, te realiseren wat we hebben afgesproken.

Lees verder
17 mei 2023

Alliantie lost resterende klachten De Hulk met voorrang op

Woningcorporatie De Alliantie heeft de problemen in appartementencomplex De Hulk grotendeels opgelost. Hiermee loopt een periode van intensieve samenwerking met huurders ten einde. Er lopen nog een aantal meldingen. Die lost de corporatie op via de reguliere procedures.

Lees verder

Pagina's