h

Acht moties over netcongestie en uiteindelijk zijn statushouders niet welkom

2 december 2023

Acht moties over netcongestie en uiteindelijk zijn statushouders niet welkom

In Almere dreigen woningbouw, economische ontwikkelingen en duurzaamheidsambities stil te vallen door netcongestie. Vorige week was over dit onderwerp een interpellatie in de gemeenteraad. Als vervolg hierop werden afgelopen donderdag acht moties op de politieke markt besproken.

Een motie van Forum voor Democratie vormde het slot van de bespreking. Lang verhaal kort: Forum beweert dat de urgenten die de schaarse woningen in de sociale sector krijgen voornamelijk bestaan uit statushouders. Deze statushouders zijn niet welkom in Almere zolang we netcongestie-problemen in Almere hebben. Of het college die boodschap even aan het Rijk wil doorgeven.

De motie krijgt steun van de PVV. De VVD staat sympathiek tegenover de motie mits het verzoek aan het Rijk minder dringend wordt geformuleerd. Verschillende partijen, waaronder de SP, vinden dat Forum met het buitensluiten van statushouders verdeeldheid zaait in de samenleving en de brede problemen van de netcongestie afwentelt op een kleine groep mensen.

De SP confronteerde Forum met de echte cijfers waaruit blijkt dat slecht 8 procent van de urgenten in Almere uit statushouders bestaat. Hoezo meerderheid? Hierop kwam geen reactie.

Ons raadslid Rijk Ravestein besloot zijn bijdrage als volgt: "Deze motie raakt de kernwaarden van de SP: menselijk waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning en hebben recht op passende woonruimte. Gemeenten krijgen van het Rijk een taakstelling om voor die woonruimte te zorgen. Hierbij wordt de woningopgave evenredig verdeeld naar grootte van de gemeente. We dragen als Almere ons steentje bij, en zijn een veilige haven. We jagen gewezen vluchtelingen niet nogmaals op de vlucht. We stemmen tegen deze motie."

U bent hier