h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

2 december 2023

Acht moties over netcongestie en uiteindelijk zijn statushouders niet welkom

In Almere dreigen woningbouw, economische ontwikkelingen en duurzaamheidsambities stil te vallen door netcongestie. Vorige week was over dit onderwerp een interpellatie in de gemeenteraad. Als vervolg hierop werden afgelopen donderdag acht moties op de politieke markt besproken.

Lees verder
29 november 2023

Almeers zorgbedrijf eist huisuitzetting van kwetsbare cliënten bij rechter

Deskundige Begeleiding Autisme (DBA), een zorgbedrijf uit Almere dat zorg onlosmakelijk aan wonen koppelt, drijft kwetsbare cliënten tot wanhoop met bedenkelijke zorgplannen. Cliënten die het gesprek aangaan over hun zorgplan dat zij niet passend vinden en uiteindelijk niet accepteren, dreigen hun appartement uitgezet te worden. Een conflict hierover is inmiddels in de rechtszaal uitgevochten. Ondanks dat DBA bij de nieuwe aanbesteding van de zorg geen gecontracteerde partij meer is, zegt de gemeente Almere toe dat cliënten ook in 2024 passende zorg krijgen, waarbij het streven is dat ze hun woning behouden. Cliënten en direct betrokkenen zetten zich samen met SP Almere in om huisuitzetting te voorkomen.

Lees verder
22 november 2023

Mysterieuze tent blijkt woonprotest SP Almere

Een mysterieuze tent dook een kleine week geleden opeens op op het braakliggend terrein aan de Wisselweg in Almere, waar tot een jaar of twee geleden gebouw De Beurs stond. Ging het om een dakloze, ging het om een wanhopige Almeerder op zoek naar woonruimte, ging het om een stil woonprotest? Zowel media als gemeente nam een kijkje bij de tent, maar trof geen tekenen van bewoning aan. Afgelopen dinsdag kwam de aap uit de mouw, het bleek een protest van de SP Almere tegen het alsmaar uitblijven van de woningbouw op deze plek.

Lees verder
19 oktober 2023

ViP Almere: Neem ons mee in nieuwe plannen

Foto: SP

Op de 13e dag van iedere maand organiseert de werkgroep ViP Almere een bijeenkomst in Café op 2 tegenover het stadhuis. ViP Almere (VN-verdrag in de Praktijk Almere) komt op voor Almeerders met een handicap of beperking en helpt de gemeente bij de uitvoering van dit verdrag. De SP in Almere onderhoudt warme banden met ViP.

Lees verder
5 augustus 2023

Op initiatief SP Almere gebruik dienstwagens ingeperkt

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen riepen wij op om terug te gaan naar de basis. Dus geen geld uitgeven aan prestige en onzin waar de inwoner niks aan heeft, maar gewoon een gemeente die doet waar een gemeente voor bedoeld is. Zorgen voor een sociaal, groen en veilig Almere.

Lees verder
1 augustus 2023

Actie FNV en SP pakt goed uit voor bus-begeleiders leerlingenvervoer

Afgelopen schooljaar kwamen er ernstige problemen aan het licht met het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs in Almere. Vanwege een acuut tekort aan chauffeurs werden maar liefst 100 kinderen van kleine bussen overgeplaatst naar grote bussen. Deze overvolle bussen zorgden voor onrustige kinderen en verhoogde werkdruk voor de bus-begeleiders, die al langer ontevreden waren over hun achtergestelde beloning.

Lees verder
24 juli 2023

Giftige rubbergranulaatvelden op initiatief SP verwijderd

Foto: SP

Al in de vorige raadsperiode maakte de fractie van de SP in de Almeerse gemeenteraad zich sterk voor de vervanging van het giftige rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Op aandringen van de SP werd dan ook in het coalitieakkoord afgesproken om versneld alle rubbergranulaatsportvelden te vervangen door gezonde, veilige en milieuvriendelijke alternatieven. De verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen is hier voortvarend mee aan de slag gegaan.

Lees verder
14 juli 2023

Almere maakt afspraken met woningcorporaties over vocht en schimmel

De gemeente Almere gaat woningcorporaties vragen om een aanpak te ontwikkelen waarmee vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen zo snel mogelijk worden opgelost. Deze aanpak wordt in prestatieafspraken met de corporaties vastgelegd. Een motie van de SP die het college hiertoe opdracht geeft, is donderdagavond door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
8 juli 2023

Woningcorporatie zet drie gezinnen op straat

Voor drie gezinnen liep gisteren het tweejarig huurcontract af bij "In Between Places" in Almere Poort. Door de wooncrises hebben de gezinnen geen schijn van kans op een andere huurwoning. Daarom kwamen ze per direct op straat te staan. De SP, BIJ1 en DENK voerden samen met de huurders actie. Voor het appartementencomplex vroegen ze aandacht voor deze schijnende situatie.

Lees verder
25 juni 2023

SP: "Vernieuw de brug Overheen in Haven"

Bij de behandeling in de gemeenteraad van de gebiedsvisie De Paal in Almere Haven heeft de SP een amendement ingediend om de reeds jaren afgesloten voetgangersbrug Overheen te vernieuwen. De gebiedsvisie De Paal heeft tot doel om De Paal geleidelijk om te vormen van een verouderd bedrijventerrein met veel leegstand naar een levendig woon-werkgebied met een goede uitstraling naar de omgeving: een veilig en fijn gebied om te werken en te wonen.

Lees verder

Pagina's