h
13 november 2020

Motie van treurnis ingediend

Foto: SP

Wij zijn diep teleurgesteld in de begroting die het college van burgemeester en wethouders momenteel aan Almere voorlegt. Het stadsbestuur blijft vaag en onduidelijk over bezuinigingen. Daarom dienen wij donderdag een motie van treurnis in.

Lees verder
30 oktober 2020

Bomenkap Duikerstraat?

Foto: SP Almere

Naar aanleiding van een stroom boze bewonersberichten heeft de SP het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen bomenkap in de Bouwmeesterbuurt.

Lees verder
8 oktober 2020

Second opinion bomenexpert Kopinga: “Abelen Westerdreef pas op de helft van hun leven”

Westerdreef bomen
De Abelen, die de gemeente langs de Westerdreef wil kappen wegens “pluisoverlast, dode takken en instabiliteit”, zijn met hun 40 jaar op de helft van hun normale levensverwachting. Dit schrijft bomenexpert Jitze Kopinga in het rapport van het second-opinion-onderzoek dat hij in opdracht van de SP uitvoerde. Conditie en vitaliteit van de bomen zijn volgens Kopinga goed en is er geen reden om aan te nemen dat de natuurlijke ouderdom niet haalbaar is. De vorming van dood hout onder in de kroon heeft hierop geen invloed. Ook de scheefstand van een aantal Abelen is volgens Kopinga een normaal verschijnsel en geen teken van instabiliteit.Lees verder
21 september 2020

Unanieme steun voor onze motie over hulp in kinderopvangtoeslagaffaire

Foto: SP Almere

Afgelopen donderdag kregen we tijdens de politiek markt raadsbreed steun voor onze motie over hulp aan gezinnen die in de problemen zitten door de kinderopvangtoeslagaffaire.

Lees verder
11 september 2020

Gezamenlijke ALV SP Almere & SP Lelystad

Foto: SP Almere

Vrijdagavond 4 september hield SP Almere de algemene ledenvergadering. Dit keer deden hebben wij de afdeling Lelystad uitgenodigd, omdat wij van plan zijn om in de toekomst meer te gaan samenwerken. Tijdens de vergadering kozen de leden van Almere het bestuur.

Lees verder
11 september 2020

Onze voorzitter David de Vreede wordt wethouder in Lelystad

Foto: SP Almere

Met trots kunnen wij melden dat onze voorzitter de beoogd wethouder namens de SP in Lelystad is. Dat hebben de leden van SP Lelystad op 3 september besloten. Hij zal echter nog steeds actief betrokken blijven bij onze afdeling. Tijdens onze ALV vorige week werd hij herkozen als voorzitter van SP Almere. Wij wensen hem veel succes!

Lees verder
11 september 2020

Onze petitie tegen de Floriade bijna 1300 x ondertekend

Foto: SP

Ondanks het duidelijke geluid van de inwoners gaat de gemeente door met het verkwanselen van publiek geld aan de Floriade.

Lees verder
1 september 2020

In gesprek met de bewoners van Haven over de bomenkap

Foto: SP Almere

Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn we als SP Almere in gesprek gegaan met de bewoners van Almere Haven over de geplande bomenkap bij de Westerdreef. We kwamen veel sympathisanten tegen die de beslissing van de gemeente betreurden. Zij hebben ons wederom laten zien waarom het belangrijk is om door te gaan met deze actie.

Lees verder
1 september 2020

Onze strijd tegen de bomenkap gaat door

Foto: SP / Google Maps

De wethouder en een meerderheid van de gemeenteraad wil niet het second-opinion-onderzoek afwachten waartoe wij opdracht hebben gegeven aan een expert van de Wageningen Universiteit. Dat is ook niet zo gek aangezien de conclusie de wethouder wel eens niet zou kunnen bevallen.
Dit weerhoudt ons er natuurlijk niet van om door te strijden voor behoud van de bomen aan de Westerdreef.

Lees verder
1 september 2020

SP Almere wil voorschot voor gezinnen in toeslagenaffaire

Foto: SP Almere

Wij vinden dat, indien nodig, de gemeente Almere voorschotten moe geven aan gezinnen die zijn getroffen door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst. In Almere betreft dit bijna 1.300 gezinnen. Wij dienen hierover een motie in.

Lees verder

Pagina's