h

Het gevaar van rubbergranulaat in Almere

25 juni 2020

Het gevaar van rubbergranulaat in Almere

Foto: SP

Als SP Almere zijn we al langere tijd bezig ons te verzetten tegen het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden. Hiervoor staan we in nauw contact met de stichting 'Kom van dat gras af' welke gisteren handhavingsonderzoeken heeft ingediend bij tien gemeenten, waaronder de gemeente Almere. Wij als SP Almere zullen zelf schriftelijke vragen indienen over het gebruik van rubbergranulaat in Almere door sportclubs en dit onderwerp gaan agenderen in de raad.

Gisteren diende de stichting Kom van dat gras af handhavingsverzoeken in bij tien gemeenten, waaronder de gemeente Almere, vanwege milieuverontreiniging door rubberkorrels. SP Almere staat al meer dan een jaar in nauw contact met de stichting en onderschrijft het belang van hun strijd voor veilige sportvelden zonder milieugevaarlijk rubberafval op de sportvelden waar mensen zonder enig risico veilig en gezond kunnen sporten. Vorig jaar pleitten wij in schriftelijke vragen al voor het vervangen van rubbergranulaat door milieu en gezondheidsvriendelijke kurkkorrels. Deze op hout gebaseerde kurk vormt anders dan rubberkorrels geen gevaar voor mens en milieu. Zoals vaker werd er niet naar de SP geluisterd. Nu blijkt dat minstens twee voetbalclubs, AS80 en Buitenboys geen maatregelen treffen om te voorkomen dat rubberkorrels buiten de velden komen en het milieu verontreinigen. Ondanks dat dit is voorgeschreven. Hoe het bij de andere clubs gesteld is dat is niet bekend aangezien de stichting alleen de eerder genoemde clubs gecontroleerd heeft. 
Wij vinden het onacceptabel dat ondanks dat een club in Enschede eerder dit jaar veroordeeld werd voor een vergelijkbaar milieudelict dit nog steeds in Almere aan de orde van de dag is en de gemeente er klaarblijkelijk niks tegen doet. En dat in een stad waar het college van burgemeester en wethouders de mond vol heeft over het milieu, Growing green cities en een Almere zonder afval. Symboolpolitiek terwijl er open een bloot milieudelicten plaats lijken te vinden bij sportclubs.
Daarom dienen wij als SP bijgevoegde schriftelijke vragen in (onderaan de pagina) en zullen we binnenkort dit onderwerp agenderen in de gemeenteraad.   
 
Omroep Flevoland schreef er het volgende artikel over:
 

U bent hier