h

Actie FNV en SP pakt goed uit voor bus-begeleiders leerlingenvervoer

1 augustus 2023

Actie FNV en SP pakt goed uit voor bus-begeleiders leerlingenvervoer

Afgelopen schooljaar kwamen er ernstige problemen aan het licht met het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs in Almere. Vanwege een acuut tekort aan chauffeurs werden maar liefst 100 kinderen van kleine bussen overgeplaatst naar grote bussen. Deze overvolle bussen zorgden voor onrustige kinderen en verhoogde werkdruk voor de bus-begeleiders, die al langer ontevreden waren over hun achtergestelde beloning.

Elke schooldag worden ongeveer 500 Almeerse leerlingen uit het speciaal onderwijs via het leerlingenvervoer naar 77 scholen binnen en buiten Almere vervoerd. Het vervoer begint en eindigt voor de leerlingen bij een reguliere bushalte. Het leerlingenvervoer wordt door de gemeente Almere via een aanbesteding georganiseerd. Voorheen werd het vervoer gegund aan een OV-bedrijf, maar de laatste jaren wordt het uitgevoerd door taxi/tour combibedrijven. Een klein, maar toegewijd team van chauffeurs en bus-begeleiders zet zich in om het vervoer soepel te laten verlopen, maar de laatste tijd werden zij geconfronteerd met toenemende problemen.

Lutz Kressin (bestuurder FNV Vervoer): "De werkdruk eist haar tol en de werving van personeel verloopt uiterst moeizaam. Chauffeurs en bus-begeleider doen gelijkwaardig werk, dus maak het werk van een bus-begeleider in ieder geval aantrekkelijk en zorg per direct voor een gelijke beloning met de chauffeurs."

Na een overleg tussen een vertegenwoordiging van chauffeurs, bus-begeleiders en FNV met de Almeerse SP-fractie, werd een gesprek georganiseerd met verantwoordelijk wethouder Roelie Bosch. Deze actie heeft een positief resultaat opgeleverd. Er is besloten om het aantal bussen uit te breiden van zes naar zeven, wat de werkdruk aanzienlijk verlicht. Bovendien zal er in elke bus een extra bus-begeleider aanwezig zijn, wat resulteert in twee begeleiders per bus. Als een tegemoetkoming aan de begeleiders zullen zij bovendien een maandelijkse bonus van 100 euro ontvangen om de loonkloof met hun collega-chauffeurs, die onder een CAO vallen, enigszins te compenseren.

Bus-begeleider Mila Janki (midden op bovenstaande foto) was op bezoek bij de SP-fractie om namens al haar collega's dank uit te spreken voor de steun die ze ontvingen. SP-raadslid Ellen van de Baan en fractievoorzitter Hans Everhard kregen een mooie koffiemok met opdruk "Bedankt!" als herinnering aan de geslaagde actie. Everhard: "De gemaakte afspraken zijn een goede stap naar eerlijke beloning en vermindering van werkdruk zodat leerlingen veilig en prettig vervoerd kunnen worden. We blijven alert op signalen van onze gesprekspartners en zullen indien nodig opnieuw actie ondernemen."

U bent hier