h
16 oktober 2006

Jan de Bouv Wie???

Volgens een artikel uit de Telegraaf krijgt Jan de Bouvrie een stuk grond in de wijk Overgooi in bruikleen (ter waarde van 600.000 Eurootjes) om een veredelde toonzaal annex tv studio in te richten. Pas als hij er gaat wonen hoeft hij de grondprijs te betalen.
Een mooi speculatieobject, gesponsord door de gemeente!. Gaat dit af van het budget van Almere City Marketing? Of wordt het weer weggeboekt uit andere potjes met geld die toevallig over zijn?
Zullen we dan ook 6 ton uittrekken voor het in bruikleen geven van grond voor sociale woningbouw en starterswoningen? zodat er betaalbare woningen kunnen worden gebouwd!
Link: Jan de Boef Wie???

Lees verder
13 oktober 2006

Intekenactie zwembad Haven

In de (concept)begroting staat dat het college voornemens is om een zwembad te plannen in Almere-Poort. Op zich een mooi streven maar dit betekent dus dat er is een dreiging is ontstaan dat het college niet terugkomt op het besluit van enkele jaren terug om het zwembad in Almere Haven in 2010 te sluiten. Wilt u na 2010 het zwembad open houden, kijk op de actiepagina.

Lees verder
12 oktober 2006

Wethouders afwezig!?

De politieke markt vanavond was een speciale, een informatiemarkt namelijk. Eigenlijk niet zo aardig voor de bewoners van Almere maar toch waren er enkelen aanwezig. Voor de raadsleden was hat ook minder omdat 2 van de wethouders bezigheden elders hadden. Zodoende kon de SP niet inhoudelijk de vragen stellen die ze wilden. Volgende week in de herkansing.

Lees verder
12 oktober 2006

VLA…..Boter bij de vis

Twee raadsleden van de SP hebben kort geleden een bezoek gebracht aan het Voedsel Loket Almere; kort gezegd het “VLA”. Daar is uitgelegd wat het VLA zoal doet. Het was een indrukwekkend verhaal. Elke 14 dagen worden door tientallen vrijwilligers zo’n 75 voedselpaketten klaargemaakt en bezorgd op een dito aantal adressen. En dan zijn dan ook nog eens pakketten die voldoen aan de zogenaamde “schijf van 5”, zodat de mensen ook een gezond voedselpakket krijgen. Het VLA is vorig jaar maart opgezet en heeft sindsdien zo’n 900 mensen bediend met dit pakket.

Lees verder
11 oktober 2006

ROC Flevoland Almere werkt aan toekomst

Bij een bezoek aan het ROC Flevoland waar diverse raadsleden waren uitgenodigd, werd duidelijk dat de ROC grootse plannen heeft voor Almere-Poort. Nu nog even niet, maar het zou er moeten staan in 2010. Dit betekent dat de eerste paal in 2008 de grond in moet. Deze uitbreiding, dus geen vervanging, zal de uitbreiding aan leerlingen voor de toekomst van Almere moeten waarborgen voor het MBO in Almere.

Lees verder
28 september 2006

‘Naar een sociaal, ambitieus en avontuurlijk Almere’

Dat is de eerste noemenswaardige zin uit het werkplan 2006-2010 dat het college voor de zomervakantie aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dit plan zou een concretisering van het coalitieakkoord tussen PvdA, VVD en CDA/CU moeten zijn. In dit coalitieakkoord hebben de betrokken politieke partijen elkaar proberen te vinden door eigen punten door te drammen en concessies te doen. Compromitteren heet dat, naar ik meen.

Lees verder
26 september 2006

WMO versnippering dreigt.

Uit de gemeenteraad
Deze weken wordt in de gemeenteraad het werkplan van het college voor 2006 –2010 besproken. Hierin wordt volgens de SP wel heel globaal beschreven waaraan het college de komende 4 jaar meer en minder prioriteit wil geven. Begin oktober wordt de financiële onderbouwing verder gepresenteerd.
Nu wordt door het college aan alle partijen gevraagd wat zij van dit werkplan vinden.

Lees verder
25 september 2006

Raadslid SP loopt zich uit de sloffen.

Afgelopen week heeft een van onze raadsleden, Ed Naaktgeboren, de Dam tot Dam loop gelopen.

Het kostte wel een paar nieuwe schoenen maar Ed heeft zijn reputatie waargemaakt. Even opstarten en dan met volle kracht er tegenaan

Lees verder
5 september 2006

Nieuwe scholing start

De nieuwe scholing van de SP-Almere.
In een ‘cursus’ van drie avonden willen we je de gelegenheid bieden om grondig kennis te maken met de SP. Aan de hand van verschillende actuele onderwerpen ga je nader in op de geschiedenis en ontwikkeling van de SP, onze ideologie en onze werkwijze. Deelname aan de cursus staat open voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Vanuit het landelijke scholingsteam, verleent Nico Heymans (statenlid in Den Bosch en SP-er van het eerste uur) zijn mederwerking aan de avonden.

Lees verder
27 augustus 2006

S-Petje af !!!

Zaterdag 26 augustus heeft het SP team Almere meegedaan aan de Almere triathlon.

Lees verder

Pagina's