h
28 maart 2006

Helaas start de vossenjacht weer.

Jagers mogen vanaf 1 april 2006 weer zogende moedervossen 's nachts met lichtbakken verblinden en doodschieten.

Lees verder
28 maart 2006

Nieuwe lokale SP cursus van start.

Binnenkort gaat onze, voor velen, zeer interessante cursus weer van start.
De avonden zijn op:
dinsdag 16 mei en dinsdag 13 juni.
Kijk voor verdere informatie onze scholingspagina.

Lees verder
27 maart 2006

Gratis openbaar vervoer mogelijk!?

Kijk eens naar 2 artikelen welke misschien deze vraag kunnen verhelderen.
Kijk op onze dossierpagina.

Lees verder
26 maart 2006

Stop Dekker! Houd huren betaalbaar!

null
Demonstreer mee op 8 april a.s. om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam: tegen de liberalisatie van 600.000 sociale huurwoningen, met als gevolg: extra huurverhoging vanaf 1 juli 2006 en op termijn het verdwijnen van de huurbescherming. Tegen de koppeling van de woningwaardering aan de WOZ-waarde, waardoor alle aantrekkelijke huurwoningen straks onbetaalbaar worden. Tegen de verlaging van de huurtoeslag. Voor het behoud van een sociale volkshuisvesting in Nederland. Daarom: Stop Dekker!

Lees verder
22 maart 2006

PvdA niet tot coalitievorming met SP

Het is niet gelukt om een links college te kunnen gaan vormen in Almere. De PvdA gaat nu verder met de VVD en de combinatie CU/CDA. De tijd zal leren of men met deze partners het hoge ambitieniveau zal halen.

Lees verder
20 maart 2006

Belastingteruggave: geen lood om oud ijzer!!

Wij kregen in de afgelopen periode relatief veel vragen over eventuele belastingteruggave.

Lees verder
17 maart 2006

Glasvezel alleen voor mensen met een dikke portemonnee?

Buurtcommissie 1314 is ontevreden met het glasvezelproject in de wijk. Het glasvezelproject is gestart in 2002. De gemeente Almere heeft geïnvesteerd in het glasvezelnetwerk en Unet levert de diensten over dit netwerk. De diensten zijn internet, televisie en telefonie. Het project loopt in de Staatsliedenwijk, de Noorderplassen en op een aantal industrieterreinen. Een van de grootste bezwaren is dat het abonnement veel te duur is. (59 Euro of meer)
De SP heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat belastingeld stoppen in glasvezelkabel niet zinvol is. Op dit moment is al 7 miljoen euro gespendeerd. Dat is meer dan 2000 euro per aansluiting! Het schijnt dat nog geen 10 % van de bewoners er gebruik van maakt.
Een wijze les voor de toekomst.

Lees verder
14 maart 2006

Coalitiebesprekingen van start.


Maandagavond is de eerste informatieve bespreking onder voorzitterschap van Rob Beuse (PvdA) gehouden. Hier konden alle partijen reageren op 4 vragen zoals wilt u collegeverant-woordelijkheid. Zo ja, met wie wel en wie niet. Morgen, dinsdag 14 maart, vinden individuele gesprekken plaats. Donderdag 16 maart, op de speciale raadsvergadering waar alle raadsleden geïnstalleerd worden, zal hij de (eerste) uitkomsten vertellen.

Lees verder
9 maart 2006

Informatieve gesprekken van start.

We hebben nu het vertrouwen gekregen van de kiezers. Nu komt de tijd om deze ook waar te maken en te verdienen. A.s. maandagavond beginnen de informatieve collegegesprekken welke worden voorgezeten door Rob Beuse (PvdA). Hij heeft de taak, als fractieleider van de grootste partij, om de onderhandelingen te voeren. Deze eerste bespreking is openbaar en het tijdstip en plaats kan worden gevonden op de website www.almere.nl
De kiezers hebben zich duidelijk uitgesproken voor een ommezwaai naar links.

Lees verder
7 maart 2006

Stemmers bedankt


en natuurlijk iedereen die:
- de brievenbussen van Almere heeft bestookt
- campagne heeft gevoerd
- foto's heeft gemaakt
- hand en spandiensten heeft verricht
- mensen hebben geholpen bij het vervoer naar de stemlokalen
- de lokale en landelijke pers
- de lokale en landelijke omroepen
- en iedereen die hier even wordt vergeten door het enthousiasmeLees verder

Pagina's