h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

9 mei 2006

Sociaal computergebruik

In Juni gaat het supercomputerproject 'AlmereGrid' van start. Wat is dan nu weer. Eigenlijk niet meer dan een netwerk van een heleboel (thuis)computers aan elkaar knopen. Sociale gedachte toch. Waarvoor denk u. Simpel gezegd komt het erop neer dat Almeerders hun computer tijdelijk beschikbaar stellen aan de wetenschap. Dat levert dusdanig veel computercapaciteit op dat bepaalde wetenschappelijke berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

Lees verder
27 april 2006

Weblog voorzichtig van start

De Weblog is voorzichtig van start gegaan. Eerst nog in testfase, maar als het succesvol is wellicht definitief.

Lees verder
25 april 2006

Koninginnedag voor iedereen ?

Zaterdag 29 april komt, zoals bekend, de Koningin een bezoek brengen aan Almere.
"Het is nadrukkelijk de bedoeling een feestprogramma neer te zetten voor alle Almeerders" geciteerd uit de toelichting op de vragen die de SP gesteld heeft, naar aanleiding van de begroting voor koninginnedag.
Dat het niet helemaal soepel verloopt blijkt uit het volgende bericht.

Lees verder
24 april 2006

Nieuwe College beëdigd

Afgelopen donderdag 20 april, is het nieuwe college beëdigd, Met daarin 2 wethouders van de PvdA ; Adri Duivesteijn vanuit de Tweede Kamer en oudgediende Johanna Haanstra. 1 van de VVD (good old Henk Smeeman) en een van de combinatie CDA/CU; te weten Martine Visser, die wethouder voor het CDA is geweest in Groningen.
Tijdens die gelegenheid heeft de SP de volgende voordracht gehouden, waarin we terugkijken op de college-onderhandelingen en het gepresenteerde college-akkoord.

Lees verder
19 april 2006

Aktie voedselloket (VLA) succes.

De aktie die het 'Voedsel Loket Almere' afgelopen paaszaterdag heeft gehouden is een groot succes geworden. Mede dankzij de vele vrijwilligers is er 75.000 euro aan waarde binnengekomen. Hiermee kan de VLA weer een half jaar verder. Wat de VLA natuurlijk zeer heeft verrast is het feit dat de supermarkten waar doorgaans de mensen met krappe beurs boodschappen doen, geen medewerking wilden geven.

Lees verder
11 april 2006

Voedselloket, een kwalijke zaak!?

Het is natuurlijk een kwalijke zaak dat er behoefte is aan het 'Voedsel Loket Almere' (VLA) maar zonder deze organisatie zou er niet veel gebeuren. De VLA roept a.s. zaterdag (paaszaterdag) iedereen op om bij de supermarkt, waar men winkelt, iets meer aan te schaffen en dit dan doneren voor het voedselloket. Dit kan van alles zijn, versprodukten of houdbare zaken.
Laat a.s. zaterdag uw hart spreken.

Lees verder
7 april 2006

Nieuw college Almere !?

Rob Beuse, de initiator van het nieuwe ambitieuse college, heeft vandaag het nieuwe college voorgesteld aan de pers. Of hier nu sprake is van een nieuw college is echter de vraag. In dit nieuwe college, bestaande uit 4 wethouders, zitten 2 wethouders van de oude garde namelijk mevr. Haanstra en dhr. Smeeman. 50% oude wijn dus.
Reactie op het eerder verschenen persbericht.
- Stabiel en compact topbestuur: beide zullen moeten worden bewezen.
- Honoreren van de verkiezingsuitslag: Lijkt niet helemaal goed uit de verf gekomen als slechts 50% van de deelnemers winst hebben behaald met de verkiezingen.

Lees verder
28 maart 2006

Helaas start de vossenjacht weer.

Jagers mogen vanaf 1 april 2006 weer zogende moedervossen 's nachts met lichtbakken verblinden en doodschieten.

Lees verder
28 maart 2006

Nieuwe lokale SP cursus van start.

Binnenkort gaat onze, voor velen, zeer interessante cursus weer van start.
De avonden zijn op:
dinsdag 16 mei en dinsdag 13 juni.
Kijk voor verdere informatie onze scholingspagina.

Lees verder
27 maart 2006

Gratis openbaar vervoer mogelijk!?

Kijk eens naar 2 artikelen welke misschien deze vraag kunnen verhelderen.
Kijk op onze dossierpagina.

Lees verder

Pagina's