h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

12 oktober 2006

VLA…..Boter bij de vis

Twee raadsleden van de SP hebben kort geleden een bezoek gebracht aan het Voedsel Loket Almere; kort gezegd het “VLA”. Daar is uitgelegd wat het VLA zoal doet. Het was een indrukwekkend verhaal. Elke 14 dagen worden door tientallen vrijwilligers zo’n 75 voedselpaketten klaargemaakt en bezorgd op een dito aantal adressen. En dan zijn dan ook nog eens pakketten die voldoen aan de zogenaamde “schijf van 5”, zodat de mensen ook een gezond voedselpakket krijgen. Het VLA is vorig jaar maart opgezet en heeft sindsdien zo’n 900 mensen bediend met dit pakket.

Lees verder
11 oktober 2006

ROC Flevoland Almere werkt aan toekomst

Bij een bezoek aan het ROC Flevoland waar diverse raadsleden waren uitgenodigd, werd duidelijk dat de ROC grootse plannen heeft voor Almere-Poort. Nu nog even niet, maar het zou er moeten staan in 2010. Dit betekent dat de eerste paal in 2008 de grond in moet. Deze uitbreiding, dus geen vervanging, zal de uitbreiding aan leerlingen voor de toekomst van Almere moeten waarborgen voor het MBO in Almere.

Lees verder
28 september 2006

‘Naar een sociaal, ambitieus en avontuurlijk Almere’

Dat is de eerste noemenswaardige zin uit het werkplan 2006-2010 dat het college voor de zomervakantie aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dit plan zou een concretisering van het coalitieakkoord tussen PvdA, VVD en CDA/CU moeten zijn. In dit coalitieakkoord hebben de betrokken politieke partijen elkaar proberen te vinden door eigen punten door te drammen en concessies te doen. Compromitteren heet dat, naar ik meen.

Lees verder
26 september 2006

WMO versnippering dreigt.

Uit de gemeenteraad
Deze weken wordt in de gemeenteraad het werkplan van het college voor 2006 –2010 besproken. Hierin wordt volgens de SP wel heel globaal beschreven waaraan het college de komende 4 jaar meer en minder prioriteit wil geven. Begin oktober wordt de financiële onderbouwing verder gepresenteerd.
Nu wordt door het college aan alle partijen gevraagd wat zij van dit werkplan vinden.

Lees verder
25 september 2006

Raadslid SP loopt zich uit de sloffen.

Afgelopen week heeft een van onze raadsleden, Ed Naaktgeboren, de Dam tot Dam loop gelopen.

Het kostte wel een paar nieuwe schoenen maar Ed heeft zijn reputatie waargemaakt. Even opstarten en dan met volle kracht er tegenaan

Lees verder
5 september 2006

Nieuwe scholing start

De nieuwe scholing van de SP-Almere.
In een ‘cursus’ van drie avonden willen we je de gelegenheid bieden om grondig kennis te maken met de SP. Aan de hand van verschillende actuele onderwerpen ga je nader in op de geschiedenis en ontwikkeling van de SP, onze ideologie en onze werkwijze. Deelname aan de cursus staat open voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Vanuit het landelijke scholingsteam, verleent Nico Heymans (statenlid in Den Bosch en SP-er van het eerste uur) zijn mederwerking aan de avonden.

Lees verder
27 augustus 2006

S-Petje af !!!

Zaterdag 26 augustus heeft het SP team Almere meegedaan aan de Almere triathlon.

Lees verder
26 augustus 2006

SP ortief!!

Deze zaterdag zal onder nummer 2116 het SP team Almere deelnemen aan de Triple Play van de Triathlon.

Lees verder
1 augustus 2006

Campagne in voorbereiding.

De landelijke verkiezingscampagne, voor de Tweede Kamer (sinds vandaag zonder tussenstreepje) van 22 november, wordt op dit ogenblik stevig voorbereid. Dit gaat in de eerste plaats natuurlijk landelijk, maar ook lokaal zal er het nodige te merken zijn van de campagne. Wij roepen alle SP leden van de afdeling Almere (Almere en Zeewolde) dan ook op om
4 september in buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat (Tussen de Vaarten),
aanwezig te zijn bij de buitengewone ledenvergadering waarin allerlei zaken rondom de verkiezingen worden besproken.
Vergeet niet de ledenpas mee te nemen.

Lees verder
13 juli 2006

AT5 van de kabel

Zoals iedereen waarschijnlijk weet bestaat een groot deel van de inwoners van Almere uit (oud-)Amsterdammers. Deze groep is erg geschrokken dat AT5 van de kabel gaat verdwijnen. Een hoop mensen willen, op zijn minst via tv, de roots niet verliezen en op de hoogte blijven van het 'Amsterdamse'. Het lijkt ons dan ook geen gelukkige keuze om deze zender in te ruilen voor een andere. Het lijkt dat niet de programmaraad deze beslissing heeft genomen maar AT5 zelf. Roel van den Ende, adjunct directeur van AT5: ,,De kijkcijfers in Almere blijven achter bij die van bijvoorbeeld Noord-Holland. De zender besloot daarom zelf uit het pakket te stappen. Een vollediger verhaal kunt u vinden op de site van AlmereVandaag.

zie ook 'De vraag van de maand' aan de linkerzijde.

Lees verder

Pagina's