h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

6 mei 2007

Pelsfokkerij in Zeewolde? Nee toch!!!!!!!!!!!!

De heren S. en A. Steijn op 8 mei 2006 een aanvraag ingediend voor een (fruitbedrijf en) pelsdierhouderij aan de Sterappellaan 21 te Zeewolde.
Het college van B&W zijn van plan deze vergunning af te geven en hebben daartoe de ontwerp-milieuvergunning voor een ieder ter inzage gelegd. Tijdens deze inzage termijn heeft iedereen de mogelijkheid zijn of haar zienswijze over te brengen aan B&W.

Lees verder
16 april 2007

Onderzoek naar problemen in de jeugdzorg

Op dit moment bereiken de SP berichten van bezorgde ouders en jeugdzorg instellingen dat het (weer) de verkeerde kant opgaat met de wachtlijsten en de kwaliteit van de Jeugdzorg.
In 2006 zijn, volgens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, de wachtlijsten opgelost.
Dit kon alleen maar dankzij een extra financiële inspanning van het ministerie van VWS, maar dit extraatje is er dit jaar niet meer.
Het gevolg is dat wachtlijsten weer langer worden en noodzakelijk personeel wordt binnenkort weer ontslagen.
Jeugd die op dit moment een behandel traject volgt moet daarmee stoppen en wordt weer opgenomen op een wachtlijst. Kinderen die geen vergrijp hebben gepleegd komen in een Jeugd gevangenis terecht tussen kinderen die wel een straf uitzitten. Daar moeten ze wachten op verdere behandeling die niet komt omdat er geen plaats is.

Lees verder
9 april 2007

OPENHEID OVER IRAK

De SP verzamelt handtekeningen in het kader van het de actie "Openheid over Irak" waarin we om een onafhankelijk onderzoek vragen, naar het besluit van Nederland om mee te doen met de oorlog in Irak. Het kan niet zo zijn dat Nederland een oorlog steunt, zonder dat de regering daarover verantwoording aflegt naar het Parlement en de bevolking.

Lees verder
9 april 2007

MOBILISEER TEGEN MARKTWERKING IN DE WMO

De Kamer debatteert woensdag 18 april over de gevolgen van de invoering van de Wmo. Zowel binnen als buiten de Kamer willen we dan een krachtig geluid laten horen tegen marktwerking in de thuiszorg, waardoor de kwaliteit wordt bedreigd en de zorg wordt uitgehold. Kom daarom op 18 april naar Den Haag om samen een vuist te maken vóór een professionele huishoudelijke zorg! De protestmanifestatie van de actiegroep ‘Zorg geen Markt’ vindt plaats op het Plein naast de parlementsgebouwen in Den Haag, van 12.00 tot 13.00 uur.
Laat via almere@sp.nl weten als je erheen wilt gaan, dan kunnen we gezamelijk vervoer regelen! Bijdrage in kosten is vrijwillig; die moeten geen beperking zijn!
almere@sp.nl

Lees verder
22 maart 2007

Kennismakingscursus met de SP

In een “cursus” van 4 tot 5 avonden willen we je de gelegenheid bieden om grondig kennis te maken met de SP.

Lees verder
20 maart 2007

21 maart Internationale Dag tegen Racisme

WAT IS HET ANTWOORD OP GEERT WILDERS?

Lees verder
18 maart 2007

Symposium Milieuraad over energie en klimaat

Prijsvraag van € 1.000 voor scholieren
Mini-symposium over Energie en Klimaatverandering
De Milieuraad Almere organiseert op de eerste lentedag, 21 maart 2007, een minisymposium over de vele aspecten die te maken hebben met energieopwekking, energiebesparing en de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. De plaats van handeling is de Aula van het Helen Parkhurst College,
Bongerdstraat 1 in Almere.

Lees verder
16 maart 2007

Van onze wintercolumnist

Ik woon in een Urban-villa.
Zelf heb daar nooit zo bij stilgestaan, maar het staat in de folder. Behalve de makelaar noemt niemand de flat zo. Het is gewoon een flat, een mooie flat, dat wel. Met uitzicht op zee. De architect vond dat laatste een beetje te veel van het goede en verzon de ramen aan de zijkant en daar is geen zee. Daar is de begraafplaats.

Lees verder
11 maart 2007

Protestwandeling Meridiaan goed bezocht

Op zaterdag 10 maart 2007, te 10.30 uur startte een wandeling door het gehele Meridiaangebied, in Almere-Buiten. Voor alle duidelijkheid, dit betreft het gebied vanaf de Lage Vaart tot en met de Buitenring. Een groot gebied dus. De opkomst van geschrokken bewoners was groot. Ongeveer 100 mensen, waren aanwezig om uitleg te krijgen van de organisatoren, waaronder Maurice de Zwart. Ook SP raadslid, Jan Bouwma was hierbij aanwezig.

Lees verder
11 maart 2007

debat 'Een brede school in elke wijk: handen uit de mouwen'

Op 27 maart vindt het debat 'Een brede school in elke wijk: handen uit de mouwen' plaats in Buurtcentrum De Cartoon, Het Vlechtwerk, Gerrit Th. Rotmanlaan 28 in Almere.

Lees verder

Pagina's