h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

19 februari 2007

‘SP in alle Staten’ in het Land van Ooit

Op zondag 25 februari organiseert de SP de feestelijke bijeenkomst ‘De SP in alle Staten’ in Het Land van Ooit in Drunen. Hiermee wordt de slotfase ingeluid van de campagne voor de provinciale verkiezingen van 7 maart 2007.

Lees verder
14 februari 2007

Nieuw item

Kijk ook een in onze cultuurhoek voor literaire invalshoeken.

Lees verder
9 februari 2007

Fusieplan Essent – Nuon

De SP wijst het voornemen van de directies van Essent en Nuon om een fusie aan te gaan af.
Voor een fusie bestaat geen dringende noodzaak.
Het is ingegeven door de langere termijnwens om fusies aan te gaan over de grenzen heen in het perspectief van de privatisering van het aandelenbezit. Ook deze wens wijzen we af daar hierdoor de controle over de energievoorziening in Nederland uit handen van de Nederlandse overheden raakt. In het licht van de internationale ontwikkelingen waarbij de energievoorziening een machtsmiddel is voor nationale politieke en economische doeleinden van grote mogendheden is het uitermate onverstandig de zeggenschap in Nederland uit handen te geven.

Lees verder
8 februari 2007

Van onze wintercolumnist

JOB Rotation
Ook ons dorpsbestuur kijkt af en toe naar de televisie. Zo is er bij onze notabelen een serie programma’s opgevallen getiteld “Mijn vrouw, jouw vrouw”, “Mijn vakantie, jouw vakantie”, “Jouw auto, mijn auto”, “Jouw baan, mijn baan”, enz.,enz.

Dit alles is ook opgevallen bij de burgemeester van Leeuwarden, de heer Dales, en de burgemeester van Maastricht, de heer Leers. Zij wisselen een week van locatie.

Lees verder
27 januari 2007

SP Almere steunt in conflict Brandweerpersoneel

Landelijke commotie omtrent arbeidstijden ook overgeslagen naar Almere. Aangezien wij als SP afdeling Almere vinden dat de brandweermannen een terechte actie voeren zullen wij waar mogelijk hun actie ondersteunen en waar nodig dus ook uitrukken.
zie ook de tekst uitgesproken op de Politieke Markt van 1 februari.

Lees verder
25 januari 2007

Algemene ledenvergadering

Maandag 29 januari a.s. willen we alle leden van de SP afdeling Almere uitnodigen:

Lees verder
23 januari 2007

Door onze wintercolumnist

Onze burgermoeder is op de vingers getikt, door de leiding van de provincie. Zij woont nog maar kort in Flevoland en nu boort ze er al gaten in. Waarom doet zij dit?
Waarom maakt zij misbruik van de gastvrijheid die onze provincie haar biedt?
Welnu, de bodem van Flevoland ligt meters beneden het N.A.P. Wanneer er nu gaten in geboord gaat worden stuit men al zeer snel op water. Bij onze gemeentelijke begraafplaats weet men dit. Daar wordt op de bodem van de provincie eerst een paar meter zand gestort waarna daarin de overledenen begraven worden.

Lees verder
1 januari 2007

Beste wensenNamens bestuur en fractie iedereen een
vooredig 2007.

Lees verder
17 december 2006

Een goed gevoel met kerst!

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 december organiseert het Voedsel Loket Almere (VLA) bij 13 supermarkten in de stad een inzamel actie van houdbaar voedsel voor de 90 gezinnen, die afhankelijk zijn van een voedselpakket.

Lees verder
9 december 2006

Kans op overal gratis parkeren gehandicapten

Als de Kamer ermee akkoord gaat, mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart voortaan overal parkeren zonder te betalen. Marjo van Dijken (PvdA) heeft vlak voor haar vertrek uit de Tweede Kamer nog een initiatiefwetsvoorstel ingediend.
(bron: VNG-magazine)

Lees verder

Pagina's