h
26 augustus 2006

SP ortief!!

Deze zaterdag zal onder nummer 2116 het SP team Almere deelnemen aan de Triple Play van de Triathlon.

Lees verder
1 augustus 2006

Campagne in voorbereiding.

De landelijke verkiezingscampagne, voor de Tweede Kamer (sinds vandaag zonder tussenstreepje) van 22 november, wordt op dit ogenblik stevig voorbereid. Dit gaat in de eerste plaats natuurlijk landelijk, maar ook lokaal zal er het nodige te merken zijn van de campagne. Wij roepen alle SP leden van de afdeling Almere (Almere en Zeewolde) dan ook op om
4 september in buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat (Tussen de Vaarten),
aanwezig te zijn bij de buitengewone ledenvergadering waarin allerlei zaken rondom de verkiezingen worden besproken.
Vergeet niet de ledenpas mee te nemen.

Lees verder
13 juli 2006

AT5 van de kabel

Zoals iedereen waarschijnlijk weet bestaat een groot deel van de inwoners van Almere uit (oud-)Amsterdammers. Deze groep is erg geschrokken dat AT5 van de kabel gaat verdwijnen. Een hoop mensen willen, op zijn minst via tv, de roots niet verliezen en op de hoogte blijven van het 'Amsterdamse'. Het lijkt ons dan ook geen gelukkige keuze om deze zender in te ruilen voor een andere. Het lijkt dat niet de programmaraad deze beslissing heeft genomen maar AT5 zelf. Roel van den Ende, adjunct directeur van AT5: ,,De kijkcijfers in Almere blijven achter bij die van bijvoorbeeld Noord-Holland. De zender besloot daarom zelf uit het pakket te stappen. Een vollediger verhaal kunt u vinden op de site van AlmereVandaag.

zie ook 'De vraag van de maand' aan de linkerzijde.

Lees verder
4 juli 2006

Voorbereiding WMO van start

De SP is druk doende met de voorbereiding voor de WMO. Er komt bij de andere politieke partijen langzaam erkenning dat de WMO een belangrijk onderdeel zal worden op de politieke agenda. Hiervoor is nu de voorbereiding gestart voor een stuurgroep WMO. Hierin komt natuurlijk een SP-er met gedegen WMO kennis welke zal worden gesteund door andere experts binnen de SP (Almere). Zodra er nieuws is, kunt u dit vinden in dit WMO dossier.

Lees verder
4 juli 2006

Groenhorst krijgt zijn fietspad

Het Groenhorst college zit nu nog in Almere-Haven, maar volgend schooljaar verhuizen ze naar het nieuwste stadsdeel van Almere, Almere-Poort. Op aangeven van het Groenhorst college kwamen wij erachter dat de bereikbaarheid niet optimaal was. Leerlingen vanuit Stad en Buiten kunnen de nieuwe school via het Spoorbaanpad bereiken maar leerling vanuit Haven hadden het niet zo makkelijk. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden, via de fietstunnel naar het bedrijventerrein Gooise Kant of iets verder, van het Kromslootpark naar het bedrijventerrein Hogekant (Poort). Deze fietstunnel was alleen niet afgemaakt.

Door vragen van de SP (Jan Bouwma) en de PvdA (Mostapha El Madkouri) heeft het ambtelijk apparaat aangegeven dat voor het nieuwe schooljaar dit fietspad zal worden afgemaakt en zo voor gebruik gereed is.

Lees verder
2 juni 2006

SP wil fonds om tekort stageplaatsen zorgsector op te lossen

Agnes Kant bepleit morgen in de Tweede Kamer namens de SP de oprichting van een stagefonds om het grote tekort aan stageplaatsen in de zorg- en welzijnssector aan te pakken. Er worden steeds vaker studenten geweigerd door opleidingen omdat zij hen geen stageplaats kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek gehouden door de SP onder regionale opleidingscentra (ROC's). Stageplaatsen zijn voor veel instellingen te duur geworden. link

Lees verder
1 juni 2006

Tweede-kamer verkiezingen 2007 verplaatsen?

Als volgend jaar de verkiezingen op 16 mei zullen plaatsvinden, kan dit een probleem opleveren. De dag na de verkiezingen is het dan 'Hemelvaartdag' is. De notabelen uit Den Haag gaan nu overleggen of, net zoals de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar, de verkiezingen één dag eerder worden gehouden. Ook hier is 3 maal = scheepsrecht van toepassing want de 'Eerste kamer' zou op maandag 28 mei worden gehouden maar dit is 2e Pinksterdag. Deze wordt nu één later, dus dinsdag 29 mei gehouden.Voor de controle-freaks, deze zaken staan in de artikelen Q 4 jo. T 1 jo. Z 12 van de Kieswet en artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

Lees verder
30 mei 2006

Landelijke demonstratie 3 juni tegen het woonbeleid van minister Dekker

Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de Landelijke Demonstratie zaterdag 3 juni om 13:00 uur op de Dam in Amsterdam tegen het woonbeleid van minister Dekker. Het zou goed zijn dat het verzet tegen de afbraak zich ook verder bundelt en verbreedt. Te beginnen met de Landelijke Demonstratie ‘houd de huren betaalbaar’ op 8 april op de Dam, maar zeker ook daarna.

Lees verder
23 mei 2006

GEZOCHT: Actieve ROOD-leden

Voor onze ROOD afdeling zijn wij op zoek naar actievelingen die het ROOD gehalte in Almere weer nieuw leven willen inblazen. Juist natuurlijk voor acties en activiteiten voor jongeren. Interesse? Stuur een bericht.

Lees verder
17 mei 2006

Discussie voor een beter/ander Almere

Wist u dat het mogelijk is om een (virtuele) bouwsteen te plaatsen op onze website. Kijk in de linkerkolom

Lees verder

Pagina's