h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

16 november 2006

SP over Koerdistan en Koerden in Nederland

Zaterdagmiddag 18 november 2006 spreken SP Tweede Kamerkandidaten Tiny Kox en Sadat Karabulut in Almere over Koerden in de internationale politiek en de problemen van migranten in Nederland. Tiny Kox is voorzitter van de SP-fractie in de Eerste Kamer en nr 23 op de Tweede Kamerlijst. Sadet Karabulut, nummer 14 op de SP-kandidatenlijst, geboren in Nederland en van Koerdische afkomst.
Oostvaarderscollege Almere
Anton Boekenweg 3
1333 ED Almere
14.00u – 17.00

Lees verder
11 november 2006

Campagne in volle vaart

Ook deze zaterdag was het campagneteam van de SP-Almere weer aanwezig. Reeds om 10 uur stond de tent in vol ornaat op de aangewezen plek. De fractieleider begon wat onwennig alleen. Iedereen was opgeroepen om te komen, fractie, campagneteam, bestuur en last but zeker niet least, diverse leden. Mede door de inzet van allen en het weer was het een aardige campagnedag. Deze keer hadden we alle wapenen meegenomen, zo ook balonnen. En dat hebben we geweten. Een groot aantal balonnen passeerden van medewerkers naar kinderen die in grote getale langskwamen. De SP heeft in ieder geval meegeholpen om van Almere een schone stad te maken. Er zijn ongeveer 1500 van de bekende SP-schuursponsjes uitgegeven. Niet op de laatste plaats natuurlijk om het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren enigzins schoon te schuren.

Lees verder
6 november 2006

De stand geeft vertrouwen.

Ach, u weet het wel. Elke stand heeft natuurlijk slechts een waarde van het moment en zoals ieder weet, dat moment is zo weer weg. Maar toch, leuk om te zien, klik tabel maar aan.
Gegevens afkomstig van: www.objectiefbekeken.nl

Lees verder
31 oktober 2006

Omroep Flevoland geeft decoders weg

Omroep Flevoland geeft in het nieuws en op hun website aan dat zij decoders weggeven voor gedupeerden, die na 11 december geen analoog signaal meer ontvangen. Dan gaan namelijk alle analoge Nederlandse en regionale zenders uit de lucht. Een goed signaal van de regionale omroep! (letterlijk en figuurlijk). Er zijn wel een aantal criteria. De mensen die aanspraak kunnen maken op een gratis decoder moeten niet de mogelijk hebben om kabelsignaal te ontvangen. Je moet dus wel in een buitengebied zitten. We hadden graag decoders gezien voor alle minima in Flevoland, die nu gedwongen worden om een kabelabonnement te nemen. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat dat wel erg in de papieren gaat lopen.
Zo worden we met z'n allen weer overgeleverd aan de grote kabelaars met hun gepeperde rekeningen voor kabelaansluitingen.

Lees verder
24 oktober 2006

Feest in Burgers’ Zoo

De Landelijke SP start haar campagne met een fantastisch Finale-feest in Burgers’ Zoo in Arnhem, dit vindt plaats op zondagmiddag 5 November.
Een feest voor de hele familie plus aanhang. Bij het dierenpark staat een speciale SP-tent, waar u vanaf 11.30 uur welkom wordt geheten door de kandidaat-Kamerleden. U kunt met ze in gesprek, er is muziek, cabaret, en natuurlijk geeft Jan Marijnissen een spetterende toespraak. Zie voor het meest actuele programma www.sp.nl of www.spnet.nl

Lees verder
24 oktober 2006

Bijeenkomst rondom verkiezingen

Vrijdag 27 oktober zullen we de plannen voor de verkiezingscampagne in Almere de revue laten passeren en verdere ideeën bespreken.
Dit doen we in Kolkzicht, Klokkenluidersstraat 57, 1315 EE Almere Stad; schuin tegenover Bart Smits (geen sluikreclame hoor!!)
aanvang 20.00 uur

Lees verder
20 oktober 2006

De nieuwe heren van Almere?


In afwachting van een degelijke informatie-verstrekking door het college van burgemeester en wethouders over de begroting 2007 stak de fractie van de socialistische partij zich voor de vergadering van de gemeenteraad vorige week in het pak.

Lees verder
16 oktober 2006

Jan de Bouv Wie???

Volgens een artikel uit de Telegraaf krijgt Jan de Bouvrie een stuk grond in de wijk Overgooi in bruikleen (ter waarde van 600.000 Eurootjes) om een veredelde toonzaal annex tv studio in te richten. Pas als hij er gaat wonen hoeft hij de grondprijs te betalen.
Een mooi speculatieobject, gesponsord door de gemeente!. Gaat dit af van het budget van Almere City Marketing? Of wordt het weer weggeboekt uit andere potjes met geld die toevallig over zijn?
Zullen we dan ook 6 ton uittrekken voor het in bruikleen geven van grond voor sociale woningbouw en starterswoningen? zodat er betaalbare woningen kunnen worden gebouwd!
Link: Jan de Boef Wie???

Lees verder
13 oktober 2006

Intekenactie zwembad Haven

In de (concept)begroting staat dat het college voornemens is om een zwembad te plannen in Almere-Poort. Op zich een mooi streven maar dit betekent dus dat er is een dreiging is ontstaan dat het college niet terugkomt op het besluit van enkele jaren terug om het zwembad in Almere Haven in 2010 te sluiten. Wilt u na 2010 het zwembad open houden, kijk op de actiepagina.

Lees verder
12 oktober 2006

Wethouders afwezig!?

De politieke markt vanavond was een speciale, een informatiemarkt namelijk. Eigenlijk niet zo aardig voor de bewoners van Almere maar toch waren er enkelen aanwezig. Voor de raadsleden was hat ook minder omdat 2 van de wethouders bezigheden elders hadden. Zodoende kon de SP niet inhoudelijk de vragen stellen die ze wilden. Volgende week in de herkansing.

Lees verder

Pagina's