h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

20 juni 2007

Boeiend debat en informatie avond onderwijs in het Oostvaarders-College te Almere Buiten.

Op woensdag 20 juni 2007 vond in het Oostvaarders-College een debat plaats tussen wethouder voor onderwijs Martine Visser, Jasper van Dijk: tweede kamerlid voor de SP, de heer Z. Arslan van Forum en Betsy Ooms van de IJsselgroep.

Lees verder
14 juni 2007

Motie Irak haalt het niet in de gemeenteraad

De Sp Almere, heeft net als diverse SP fractie's in de div. gemeenteraden in nederland, een motie ingediend, om namens het college en de raad steun aan de actie "Openheid over Iraq" te krijgen.

Lees verder
12 juni 2007

Informatie en debatavond basisonderwijs

De SP organiseerd volgende week woensdag 20 juni een informatie- en debat avond over het basisonderwijs, waar onder andere ook onze wethouder Martine Visser komt spreken over het onderwijs-achterstandenbeleid.

Lees verder
5 juni 2007

Jaarsluiting BBQ

Het is weer zover de afdeling Almere organiseert voor al zijn leden de jaarlijkse BBQ.

Lees verder
28 mei 2007

Nertsen column van Schoppen Troef

Iemand die nog geen rijbewijs heeft maar al wel rijlessen neemt, moet natuurlijk niet aangehouden worden door de politie. De hobbymatige nertsenhouder van de Sterappellaan heeft nog geen noodzakelijke milieuvergunning, maar mag al wel vast met zijn bedrijf aan de slag. Dat klinkt heel krom.
Zo schijnt dat echter te gaan met wet- en regelgeving in Nederland.

Lees verder
27 mei 2007

Reactie op de voorjaarsnota van de SP Almere

Donderdag 24 Mei werden de eerste reactie's door de fractie's uit de gemeenteraad op de voorjaarsnota gegeven.
Je kan de tekst van de SP fractie nu terug lezen op de site

Lees verder
17 mei 2007

Commissievergadering over Nertsenfokkerij & SP stelt vragen in de 2de kamer

Afgelopen maandag 14 mei hebben Renée Troquay (GL) en Janet de Jong uit Zeewolde (SP) ingesproken op de commissievergadering in Zeewolde over de nertsenfokkerij en daar hun zorgen over de gang van zaken kenbaar gemaakt.

Lees verder
16 mei 2007

Verouderd Lesmateriaal

De SP Almere is een onderzoek gestart naar verouderd lesmateriaal in het basisonderwijs.
Het NIPO deed dit in Nov./Dec. 2006 een, steekproef, in heel Flevoland. De uitslag is verontrustend.(niet alle scholen deden mee)
De helft (50%)van de basisscholen in onze provincie werkt met verouderd materiaal.
Deze situatie is nog nét iets slechter dan het landelijk gemiddelde !!!

Lees verder
12 mei 2007

Persbericht "Bont voor Dieren"

Gemeente Zeewolde gedoogt illegale nertsenfokkerij

Lees verder

Pagina's