h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

8 april 2024

Hulpdienst bemiddelt bij schimmelwoningen GoedeStede

Afgelopen december werd de Hulpdienst van de SP Almere benaderd over een schimmelprobleem in een seniorenwoning aan de Wilgengriend in Almere Haven. Deze woning en de naastgelegen woningen hebben in 2021 groot onderhoud gehad, maar kort nadat dat gereed was, kwamen de eerste klachten al binnen bij woningcorporatie GoedeStede.

Lees verder
6 april 2024

Wisseling van de wacht in de SP-fractie

Een wisseling van de wacht in de gemeenteraadsfractie van de Almeerse SP. David de Vreede was langdurig afwezig wegens gezondheidsproblemen, maar is hersteld en werd afgelopen donderdag opnieuw geïnstalleerd als raadslid. Rijk Ravestein, die David verving als raadslid, wordt weer fractieassistent. Ans Kreelekamp neemt afscheid als fractieassistent.

Lees verder
23 maart 2024

Na tussenkomst Hulpdienst mag ernstig zieke Clint in woning blijven

Foto: Gracella Peroti-Kerster

Onze Hulpdienst krijgt soms te maken met schrijnende, verdrietige zaken. Eind januari kregen we contact met Gracella. Haar broer Clint kreeg net voor Kerst de diagnose longkanker met uitzaaiingen. Vanwege een tijdelijk huurcontract dreigde hij zijn woning te verliezen en op straat te komen. De verhuurder was in eerste instantie niet te vermurwen. Ziek of niet ziek, Clint moest zijn woning uit.

Lees verder
19 maart 2024

SP-wethouder maakt werk van verwijdering asbestdaken

Foto: SP

Stimuleren dat asbestdaken vervangen worden en toezicht houden om te voorkomen dat dit illegaal gebeurt. Dit stelden we al als oppositiepartij aan de orde en werd in 2022 een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma. Bij toetreding tot de Almeerse coalitie kregen we dit ook in het coalitieakkoord. Onze eigen wethouder Alexander Sprong kreeg met de portefeuilles milieu en klimaat dit hete hangijzer zelf onder zijn verantwoordelijkheid.

Lees verder
15 maart 2024

Half miljoen veiliggesteld voor bestaanszekerheid

Goed nieuws. Door een administratieve fout in de gemeentelijke begroting dreigde een half miljoen euro bestemd voor Almeerders die het moeilijk hebben uit beeld te verdwijnen. Maar gisteravond is in de gemeenteraad met grote meerderheid (31 voor, 10 tegen) een amendement van SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren aangenomen die deze fout corrigeert. Het geld wordt ingezet voor gerichte maatregelen om de bestaanszekerheid van Almeerders te versterken.

Lees verder
13 maart 2024

Fonds Bijzondere Noden en Stichting Wensjes helpen mensen in nood

Graag besteden we hier aandacht aan mensen en organisaties waarmee onze Hulpdienst samenwerkt. Jeltje Vliegenthart is zo iemand. Zij is adviseur en toetser van het Fonds voor Bijzondere Noden in Almere. Dit fonds zorgt voor mensen die niet de financiën hebben, maar wel vanwege een (medische) urgentie bijvoorbeeld een opklapbed of wasmachine nodig hebben.

Lees verder
8 maart 2024

Almeerse coalitie met SP wil door na vertrek VVD

Tot verrassing en verbijstering van velen besloot de VVD deze week uit de coalitie te stappen. Na recentelijk nog vertrouwen in coalitie en college te hebben uitgesproken, stelde de VVD opeens de keiharde eis dat het financiele tekort van de stad niet met lastenverzwaringen gedicht mag worden. Hierover was geen gesprek meer mogelijk.

Lees verder
6 maart 2024

SP stelt vragen over zorgelijke begeleiding autisme door DBA

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van B en W naar aanleiding van een brief die cliënten van DBA (Deskundige Begeleiding Autisme) aan het college en de gemeenteraad stuurden. In de brief luiden ze de noodklok over de slechte zorg en de onzekere woonsituatie die is ontstaan nadat de gemeente Almere de samenwerking met het zorgbedrijf heeft verbroken. De SP vraagt de verantwoordelijke wethouders met cliënten in gesprek te gaan en de antwoorden op de schriftelijke vragen daarbij te betrekken.

Lees verder
26 februari 2024

Hulpdienst op bezoek bij Wijkteam Literatuurwijk en Stedenwijk

De SP Hulpdienst wordt vaak gebeld door inwoners van Almere die niet goed de weg kunnen vinden bij het zoeken naar een oplossing voor hun probleem. Soms ondernemen de Hulpdienst-medewerkers zelf actie, maar regelmatig gebruiken ze hun ervaring om de persoon in kwestie zo goed mogelijk door te verwijzen, bijvoorbeeld naar een wijkteam.

Lees verder
19 februari 2024

Afspraken over schimmel leiden tot actievere houding corporaties

In juli 2023 riep de SP in Almere woningbouwcorporaties op om vocht- en schimmelproblemen in het woningbestand sneller aan te pakken. Een motie van onze fractie in de Almeerse gemeenteraad werd met een grote meerderheid aangenomen. We vroegen hierbij om in prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties een aanpak te ontwikkelen en vast te leggen.

Lees verder

Pagina's