h
26 april 2019

'Dit college kan niets met de woningmarkt'

Het coalitieakkoord moet zo snel mogelijk worden open gebroken op het dossier huisvesting. De SP zal een motie indienen om hier toe op te roepen en om raadsbreed aan de slag te gaan met een Deltaplan om de woningcrisis in Almere op te lossen. 
Iedereen heeft recht op goede huisvesting! 

Lees verder
16 april 2019

Hulpdienst SP Almere

De hulpdienst van SP is een gratis service voor burgers die tegen problemen aanlopen bij uitkeringsinstanties, woningverhuurders en de gemeente. Het wordt steeds moeilijker om alles te begrijpen en men ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Administratieve rompslomp, bureaucratie met een oerwoud aan procedures, van het kastje naar de muur gestuurd worden zijn voorbeelden waarbij het moeilijker wordt gemaakt voor de gewone burger om iets geregeld te krijgen.

Lees verder
5 april 2019

Brand bij Cirwin de Vijfhoek

Naar aanleiding van de brand van afgelopen zondag bij afvalverwerker Cirwin (de Vijfhoek) heeft SP Almere het College van B&W gevraagd naar mogelijke gevaren voor de omgeving en het leefmilieu en de gebrekkige communicatie via NL-Alert naar de inwoners van Almere. Zie hier de vragen

Lees verder
11 februari 2019

Stem voor een sociaal en groen Flevoland. Stem SP!

Daarom staat in ons verkiezingsprogramma voor de provinciale staten verkiezingen van 20 maart dat in 2025 50% van de landbouw in Flevoland biologisch moet zijn. Dus zonder gebruik van pesticiden!

Lees verder
11 februari 2019

Frans Mulckhuyse bij Omroep Flevoland

Onze lijsttrekker Frans Mulckhuyse bij Omroep Flevoland. Kijk het interview terug via onderstaande link.
De SP wil o.a. inwoners van Flevoland laten meedelen in de opbrengsten van groene energie, zodat de energierekening omlaag gaat en strijd voor volwaardige ziekenhuiszorg in Almere, Lelystad en Emmeloord. Momenteel lopen de wachttijden in het Almeerse Flevoziekenhuis op door het faillissement van de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.
Stem voor een sociaal en groen Flevoland. Stem SP op 20 maart!!!! 

Foto: SP

Bekijk hier het interviewLees verder
9 februari 2019

Vertrouwen in Wethouder

Foto: SP

De SP heeft samen met een aantal andere partijen een motie van wantrouwen ingediend tegen de liegende VVD wethouder Lodders. Helaas heeft de motie het niet gehaald. 
Wel willen wij in het bijzonder onze waardering uitspreken voor PvdA raadslid Hassan Buyatui, gemeenteraadslidvanwege zijn stem voor onze motie, ondanks dat hij lid is van een coalitie partij. Dat getuigt van integriteit en plichtsbesef richting de burger. Jammer dat de rest van de PvdA fractie tegen stemde en het liegende college van B&W de hand boven het hoofd hield.

Lees verder
9 februari 2019

Wensballonnen in Almere

Foto: SP

Op initiatief van SP Almere en Partij voor de Dieren Almere werd gisteren een motie ingediend om het oplaten van (wens) ballonnen in onze stad te verbieden. De motie is aangenomen! 
Dit is een kleine maar belangrijke stap naar een schonere wereld. Met dit verbod beschermen we de dieren en ons milieu en nemen we een groot brandgevaar door wensballonnen weg.

Lees verder
24 januari 2019

asbesthoudende dakbedekking.

Ons Tweede Kamerlid Cem Lacin bij Radar over het aankomende verbod op het hebben van asbesthoudende dakbedekking. 
SP is voor het verbod i.v.m. bevordering van de volksgezondheid, maar is van mening dat de Overheid verplicht is hier een grote financiële bijdrage in de vorm van subsidie voor beschikbaar te stellen. De huidige subsidie pot is al leeg.
Onze Overheid wist al sinds half jaren 60 dat asbest zeer kankerverwekkend is maar voerde pas in juli 1993 een verbod in. Daardoor heeft de Overheid zichzelf mede eigenaar van de huidige problemen gemaakt en moet dus verantwoordelijkheid nemen.

Lees verder
21 december 2018

Artikel 1 uit Grondwet wordt zichtbaar op stadhuis

Foto: Almere Deze Week / Almere Deze Week

UIT ALMERE DEZE WEEK:

Lees verder
18 december 2018

'We praten pas weer mee als de Floriade stopt'

Uit Almere Deze Week:

Lees verder

Pagina's