h

Fractie op werkbezoek bij Number 90

20 februari 2023

Fractie op werkbezoek bij Number 90

De Almeerse SP-fractie was vorige week op werkbezoek bij Number 90. Dit is de in november 2022 in Muziekwijk geopende ontmoetingsplek voor toeslagenouders. Het pand aan de Louis Armstrongweg 90 is een neutrale plek waar gedupeerden, ambtenaren, juristen en bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en op persoonlijk niveau aan oplossingen kunnen werken. Dat het pand in Almere staat is geen toeval, naar rato wonen hier de meeste gedupeerden van het toeslagenschandaal.

Onder leiding van initiafneemster Faith Bruyning kregen de fractieleden van de SP een aantal opdrachten voorgeschoteld als aanzet tot reflectie en dialoog. Tijdens het bezoek was er een gesprek met schrijfster Clara Opoku over het door haar geschreven en uitgegeven boek 'Diary: When my lips were sealed my heart spoke' (zie foto hierboven). Het is de bedoeling dat het Almeerse initiatief Number 90 als voorbeeld en inspiratie gaat dienen voor toekomstige initiatieven elders in Nederland.

U bent hier