h

Raadsmeerderheid voor SP-moties huisvestingsverordening

18 april 2023

Raadsmeerderheid voor SP-moties huisvestingsverordening

De SP kreeg afgelopen donderdag in de gemeenteraad een grote meerderheid voor twee moties over de huisvestingsverordening. 

Almere kent een grote en nog steeds groeiende woningnood. Er is vooral een enorm tekort aan sociale huurwoningen. Daarom is het op de eerste plaats nodig om veel meer sociale huurwoningen te bouwen dan de afgelopen jaren is gedaan. Maar op de tweede plaats is het nodig om de schaarse woonruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat laatste gebeurt met de Huisvestingsverordening. Tot nu toe gaat deze uitsluitend over sociale huurwoningen, de woningen met een huur tot 808 euro. De motie om ook midden-huurwoningen, met een huur van 808 tot 1100 euro, op te nemen in de Huisvestingsverordening zodat ook deze woningen eerlijk worden verdeeld, trok de SP in vanwege gebrek aan steun van de andere fracties. De SP komt hiermee terug na de landelijke wetswijzigingen die de werking van het WoningWaarderingSysteem (puntensysteem) uitbreidt in de vrije sector, en wel tot 187 WWS-punten en een maximaal toegestane huur van 1100 euro (prijspeil 2024).

De SP-motie om de hersteltermijn voor de inschrijving in WoningNet te verlengen naar 3 jaar, mede-ingediend door 50PLUS, werd aangenomen met 28 tegen 17 stemmen. Deze motie was ingegeven door een schrijnend verhaal in de AlmereDezeWeek. Een man van 33 woont nog bij zijn -bejaarde- moeder. Door langdurige ziekte, Corona, verzuimde hij zijn Woningnet-inschrijving te verlengen. Daardoor raakte hij in één klap dertien jaar inschrijving kwijt en moest hij weer helemaal achteraan de rij aansluiten.

De SP-motie "Help ouderen verhuizen" werd met een overgrote meerderheid van 34 tegen 11 stemmen aangenomen. Ook deze motie was meegetekend door 50PLUS. Veel ouderen willen wel van een grote naar een kleinere woning verhuizen maar zien op tegen de rompslomp en kosten van de verhuizing, terwijl de kleinere woning vaak ook nog eens een veel hogere huur heeft. Om meer ouderen te helpen daadwerkelijk gebruik te maken van de voor hen geldende voorrangsregels voor 55+-woningen ("Van Groot naar Beter" en "Bouwen voor de Buurt") denkt de SP naast de inzet van wooncoaches aan verhoging van de verhuisvergoeding (nu 1250 euro) en het mogelijk maken om de oude huur mee te nemen naar de nieuwe kleinere woning -die vaak duurder is. Als meer ouderen in staat gesteld worden om naar een kleinere woning te verhuizen, zullen er ook meer grotere woningen beschikbaar komen voor andere woningzoekenden.

U bent hier