h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

26 maart 2006

Stop Dekker! Houd huren betaalbaar!

null
Demonstreer mee op 8 april a.s. om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam: tegen de liberalisatie van 600.000 sociale huurwoningen, met als gevolg: extra huurverhoging vanaf 1 juli 2006 en op termijn het verdwijnen van de huurbescherming. Tegen de koppeling van de woningwaardering aan de WOZ-waarde, waardoor alle aantrekkelijke huurwoningen straks onbetaalbaar worden. Tegen de verlaging van de huurtoeslag. Voor het behoud van een sociale volkshuisvesting in Nederland. Daarom: Stop Dekker!

Lees verder
22 maart 2006

PvdA niet tot coalitievorming met SP

Het is niet gelukt om een links college te kunnen gaan vormen in Almere. De PvdA gaat nu verder met de VVD en de combinatie CU/CDA. De tijd zal leren of men met deze partners het hoge ambitieniveau zal halen.

Lees verder
20 maart 2006

Belastingteruggave: geen lood om oud ijzer!!

Wij kregen in de afgelopen periode relatief veel vragen over eventuele belastingteruggave.

Lees verder
17 maart 2006

Glasvezel alleen voor mensen met een dikke portemonnee?

Buurtcommissie 1314 is ontevreden met het glasvezelproject in de wijk. Het glasvezelproject is gestart in 2002. De gemeente Almere heeft geïnvesteerd in het glasvezelnetwerk en Unet levert de diensten over dit netwerk. De diensten zijn internet, televisie en telefonie. Het project loopt in de Staatsliedenwijk, de Noorderplassen en op een aantal industrieterreinen. Een van de grootste bezwaren is dat het abonnement veel te duur is. (59 Euro of meer)
De SP heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat belastingeld stoppen in glasvezelkabel niet zinvol is. Op dit moment is al 7 miljoen euro gespendeerd. Dat is meer dan 2000 euro per aansluiting! Het schijnt dat nog geen 10 % van de bewoners er gebruik van maakt.
Een wijze les voor de toekomst.

Lees verder
14 maart 2006

Coalitiebesprekingen van start.


Maandagavond is de eerste informatieve bespreking onder voorzitterschap van Rob Beuse (PvdA) gehouden. Hier konden alle partijen reageren op 4 vragen zoals wilt u collegeverant-woordelijkheid. Zo ja, met wie wel en wie niet. Morgen, dinsdag 14 maart, vinden individuele gesprekken plaats. Donderdag 16 maart, op de speciale raadsvergadering waar alle raadsleden geïnstalleerd worden, zal hij de (eerste) uitkomsten vertellen.

Lees verder
9 maart 2006

Informatieve gesprekken van start.

We hebben nu het vertrouwen gekregen van de kiezers. Nu komt de tijd om deze ook waar te maken en te verdienen. A.s. maandagavond beginnen de informatieve collegegesprekken welke worden voorgezeten door Rob Beuse (PvdA). Hij heeft de taak, als fractieleider van de grootste partij, om de onderhandelingen te voeren. Deze eerste bespreking is openbaar en het tijdstip en plaats kan worden gevonden op de website www.almere.nl
De kiezers hebben zich duidelijk uitgesproken voor een ommezwaai naar links.

Lees verder
7 maart 2006

Stemmers bedankt


en natuurlijk iedereen die:
- de brievenbussen van Almere heeft bestookt
- campagne heeft gevoerd
- foto's heeft gemaakt
- hand en spandiensten heeft verricht
- mensen hebben geholpen bij het vervoer naar de stemlokalen
- de lokale en landelijke pers
- de lokale en landelijke omroepen
- en iedereen die hier even wordt vergeten door het enthousiasmeLees verder
5 maart 2006

Geen luchtkastelen!!

Geen luchtkastelen!!

Lees verder
4 maart 2006

HOE SOLIDAIR IS HET NIEUWE ZORGSTELSEL

6 Maart organiseert SP-Almere een openbare avond “HOE SOLIDAIR IS HET NIEUWE ZORGSTELSEL”
Locatie: Dans Café Eindelijk - Festivalplein 3 Almere stad - Aanvang 20.00 uur - m.m.v.
Agnes Kant (2de Kamerlid van de SP)
Jerome XL (Zoveel Woorden en de SPeerpunten-rap)

Lees verder
24 februari 2006

Jeugd van Almere. Stem SP…en “rap” een beetje!

Een beter Nederland begint hier!

Lees verder

Pagina's