h

Bouwen in de omgeving van het Kolkplein

21 december 2007

Bouwen in de omgeving van het Kolkplein

Afgelopen weken heerste er een warm klimaat op de politieke markt. Niet omdat de airco defect was maar omdat de omwonenden van het Kolkplein verhit waren geraakt over de bouwplannen.

Plan Kolkplein stijgt tot grote hoogte
Wat is er aan de hand. Het college, zowel het huidige als het vorige college, hebben het plan opgevat om de stad te verdichten. Ze willen diverse, reeds aangewezen plaatsen, bebouwen in meer of mindere vorm. Wat moeten we ons erbij voorstellen? Het betreft kleine stukjes, doorgaans groen. Om een idee te krijgen hoer groot, het wordt postzegelgroen genoemd.

Het relaas:

  • 2001/2002 – Er is een plan om de Kiekendief, het verzorgingstehuis aan het Kolkplein uit te breiden met een toren van maximaal 60 meter. De voorwaarde schijnt te zijn dat er voor deze ontwikkeling een parkeerfactor van 1.5 zal gelden. Per 2 woonunits dus 3 parkeerplekken. Op zich alverwonderlijk omdat de bewoners van een zorgcentrum natuurlijk zelden een auto bezitten, dit zijn er slecht enkelen. Aangezien dit een voorwaarde was en parkeerplaatsen duur zijn, ging het plan dus niet door.
  • 2002/2006 – Onbegrip op het Kolkplein, geen uitbreiding. Jammer dus.
  • 2006/2007 – De plannen worden weer uit de kelder opgehaald en afgestoft. Dat is leuk, plannen voor 60 meter hoogte, dat ziet het college wel zitten. Starterhuisvesting enz. dus een nieuw plan starten.
    3 torens van 16, 18 en 56 meter hoogte. Dit terwijl de Kiekendief op de achtergrond slechts 11 meter hoog is.

Jan Bouwma(raadslid SP Almere) is hiervoor eerst op Stadsradio Almere geweest om dit onder de aandacht te brengen.

De bewoners hebben hierna een zogenaamde burgeractiviteit binnen de ‘Politieke Markt’ op de agenda gezet voor 22 november.
Hier hebben de raadsleden de motivatie kunnen horen van de bewoners tegen de bebouwing van het Kolkplein.
Hier werden vele woorden gewisseld.
Een van de andere redenen van hun ongenoegen is dat de buurt zo ontzettend slecht de informatie heeft ontvangen. De eerste keer klaagden diverse mensen dat ze niets van de gemeente hadden vernomen terwijl in het verslag staat dat ze de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst aan 600 adressen hadden verzonden. In de vervolguitnodiging voor de tweede bijeenkomst is in het briefhoofd duidelijk te lezen dat er slechts 103 adressen deze uitnodiging mochten ontvangen.

Het vervolg van deze burgeractiviteit op 29 november was om de wethouder te horen omdat deze de eerste keer op 22 november was verhinderd.

In deze bijeenkomst gaf de wethouder een uiteenzetting van zaken en dat de raad, mits deze het delegatiebesluit introkken, nog iets kon bepalen rondom het Kolkplein.

Nu is het afwachten op de rest van de raad, de SP wil juist voor deze ingrijpende zaken meer informatie voor betrokkenen, meer inspraak en natuurlijk behoud van het schaarse groen in het stadscentrum.

U bent hier