h

Omniworld en de vraag naar nog meer gemeenschapsgeld

12 december 2007

Omniworld en de vraag naar nog meer gemeenschapsgeld

Op de politieke markt van 6 December 2007heeft de SP Almere betreffende de rode cijfers van Omniworld de volgende verklaring afgelegd.

"Wij zijn het eens met het principebesluit van het College om vooralsnog NIET tot betaling van de 2e tranche over te gaan, omdat niet aan de voorwaarden gesteld door het College is voldaan.
Deze vaststelling deed de balans negatief doorslaan.
Zoals bekend is de SP tegen financiële steun voor topsport.

Er is nu sinds 2003: 6.176.000 euri aan subsidie en exploitatietekorten van gemeenschapsgeld bijgedragen terwijl er inclusief de nu vervroegd gevraagde tranche van 230.000 er begrotingstechnisch nog 720.000 tot 2010 in de pijplijn zit.

Dit bedrag willen wij dan ook vrijhouden voor ondersteuning van de breedtesport.
Het te laat opleveren van de hal was en is uiteraard Omniworld niet aan te rekenen.
Toen wij vorig jaar hier zaten met soortgelijke problematiek als vandaag hebben wij Omniworld het voordeel van de twijfel gegeven.
Nu echter Omniworld weliswaar verlaat gebruikt maakt van de hal, maakt Omniworld in onze ogen de hoge ambities qua topsport, financieel maar ook sportief niet waar.

Wij zullen derhalve onze eerdere financiële steun aan Omniworld niet langer gestand doen.

Bij een worstcase scenario maken wij ons wel zorgen over het topsportcentrum als zodanig.
Het moet in onze visie topsportcentrum blijven en niet als voornamelijk evenementenhal worden gaan geëxploiteerd.

Ook zijn we bezorgd over de eventuele financiële consequenties van het afgesloten horecacontract.
Tevens kunnen wij ons niet voorstellen dat de gemeente bij een liquidatie qua kosten geheel buiten schot blijft."

U bent hier