h

Containerterminal in Almere?

15 december 2007

Containerterminal in Almere?

Op 13 december 2007 is door de SP, D66 en VSP de haalbaarheid van een containerterminal behandelt.
Met behulp van een presentatie werd visueel gemaakt wat de voordelen, maar ook de nadelen zouden kunnen zijn voor Almere, indien wij een dergelijk terminal zouden wensen. Na afloop van de presentatie was er een ruime raadsmeerderheid die op korte termijn een plan van de wethouder wenste. Dat is toegezegd, met als uiterste datum 28 januari 2008.

Als sinds 2004, dus ver voordat de SP in de raad zat, hebben D66 en VSP aan dit onderwerp getrokken. Meerdere keren werd door hen aandacht gevraagd. Zonder resultaat. Daarop hebben wij in juni 2007 schriftelijke vragen gesteld, waarin wij vroegen wanneer een containerterminal in Almere gerealiseerd kon worden. Bij de beantwoording van deze vragen is beloofd dat in september 2007, dit rapport met een college standpunt naar de raad komt. Nog steeds zonder resultaat.

Daarop vonden wij als fractie dat er nu actie moet komen. Er komt namelijk begin 2008 ook een visie op bedrijventerreinen. Als wij daar als raad geen standpunt hebben ingenomen over de mogelijkheid van een terminal, ben ik bang dat wij de boot zullen missen. Die actie hebben wij bekrachtigd met een agendavoorstel dat gisteravond behandeld is. Ter voorbereiding hebben wij het raadspanel gevraagd wat zij er van vonden. 76 % van het raadspanel ziet daar wel iets in, maar we merkten ook een hoop onbekendheid. Er zijn panelleden geweest, die denken dat het ter vervanging is van een ondergronds afvaltransport systeem. Dat is het dus niet. Ons afval dat wij nu produceren gaat per vrachtauto naar Harderwijk, waar het vervolgens per binnenvaartschip naar Alkmaar getransporteerd wordt. Dan komt het dus gewoon weer langs Almere. Lijkt ons echt niet efficiënt, zeker gelet op de groei die Almere gaat meemaken.

Ook de economische groei veroorzaakt dat er veel meer goederen vervoerd zullen moeten worden. Dat is een gegeven. Daarom kunnen we er niet omheen om het water te gaan gebruiken. Overigens verbruikt een binnenvaartschip ongeveer een tiende van de brandstof, dat een vrachtauto verbruikt per ton vervoerde goederen. Dus ook daar is winst voor transporteurs en het milieu te behalen.

De wethouder heeft gisteren aan de fracties van D66 en VSP haar excuses aangeboden, dat het zolang geduurd heeft en dat het in het tijdspad ook wel goed is dat er nu vanuit de raad actie ondernomen wordt. Na aandringen heeft zij uiteindelijk toegezegd om uiterlijk 28 januari 2008 met een collegebesluit en daarbij de haalbaarheidsstudie te komen.
Wij zullen de wethouder hier zeker aan blijven herinneren.


Klik hier voor de presentatie


U bent hier