h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

1 december 2020

David opteert voor het lijsttrekkerschap

Foto: SP Almere
22 novemeber was onze voorzitter David de Vreede, die tevens wethouder is in Lelystad, te gast in de talkshow Over Flevoland Gesproken. In de uitzending wordt gesproken over de combinatie van de twee functies, maar ook over David zijn ambitie om over 1,5 jaar lijsttrekker te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere.
Lees verder
1 december 2020

Jeugdzorg in Almere

Foto: SP

Onze fractievoorzitter Hans Everhard te gast in de uitzending van het Politiek Circus van Almere Deze Week over onder meer de droevige situatie in de jeugdzorg en de politieke actualiteiten van het moment.

Lees verder
1 december 2020

Onze Grondwet

Gezien de recente verschrikkelijke gebeurtenissen in Frankrijk en Oostenrijk, maar ook in Nederland staan onze vrijheden onder druk, is het belang van- en de aandacht voor onze Grondwet alleen maar toegenomen om hier op deze manier aandacht aan te besteden en uitdrukking aan te geven.

Lees verder
1 december 2020

Verbod op vuurwerk

Als het aan SP Almere ligt komt er snel een verbod op consumenten vuurwerk. Omwille van het milieu, de luchtkwaliteit, onze hulpverleners, en het voorkomen van vuurwerk slachtoffers!

Lees verder
13 november 2020

Uitstel buurtonderzoek

Foto: SP Almere

Helaas moeten we ons buurtonderzoek tijdelijk uitstellen. Maar van uitstel komt zeker geen afstel. Dat is een belofte. Ook zijn we momenteel in gesprek met Ymere en de Alliantie over hun schimmel woningen. Iedereen heeft recht op een gezonde schimmel vrije woning.

Lees verder
13 november 2020

De strijd gaat door!

Foto: SP Almere

Onze strijd voor gezonde woningen gaat voort. Ook huurders van Ymere en de Alliantie hebben recht op een gezonde schimmelvrije woning!

Lees verder
13 november 2020

Motie van treurnis ingediend

Foto: SP

Wij zijn diep teleurgesteld in de begroting die het college van burgemeester en wethouders momenteel aan Almere voorlegt. Het stadsbestuur blijft vaag en onduidelijk over bezuinigingen. Daarom dienen wij donderdag een motie van treurnis in.

Lees verder
30 oktober 2020

Bomenkap Duikerstraat?

Foto: SP Almere

Naar aanleiding van een stroom boze bewonersberichten heeft de SP het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen bomenkap in de Bouwmeesterbuurt.

Lees verder
8 oktober 2020

Second opinion bomenexpert Kopinga: “Abelen Westerdreef pas op de helft van hun leven”

Westerdreef bomen
De Abelen, die de gemeente langs de Westerdreef wil kappen wegens “pluisoverlast, dode takken en instabiliteit”, zijn met hun 40 jaar op de helft van hun normale levensverwachting. Dit schrijft bomenexpert Jitze Kopinga in het rapport van het second-opinion-onderzoek dat hij in opdracht van de SP uitvoerde. Conditie en vitaliteit van de bomen zijn volgens Kopinga goed en is er geen reden om aan te nemen dat de natuurlijke ouderdom niet haalbaar is. De vorming van dood hout onder in de kroon heeft hierop geen invloed. Ook de scheefstand van een aantal Abelen is volgens Kopinga een normaal verschijnsel en geen teken van instabiliteit.Lees verder
21 september 2020

Unanieme steun voor onze motie over hulp in kinderopvangtoeslagaffaire

Foto: SP Almere

Afgelopen donderdag kregen we tijdens de politiek markt raadsbreed steun voor onze motie over hulp aan gezinnen die in de problemen zitten door de kinderopvangtoeslagaffaire.

Lees verder

Pagina's