h

Testcase voor duurzaamheid Gemeente Almere

9 oktober 2021

Testcase voor duurzaamheid Gemeente Almere

Foto: SP Almere

SP: Bomen Westerdreef veilig!

De aanpak van de bosstroken langs de Westerdreef is een belangrijke testcase voor hoe duurzaam Almere met zijn unieke, robuuste, groen-blauwe raamwerk omgaat. “De Grauwe Abelen zijn daarin de meest iconische bomen”, aldus Eibert Draisma van de SP in de raad. 

Met hun 40 jaar nog maar net volwassen, steken de Abelen, met hun kenmerkende “ogen” die je overal in Almere aankijken, nu al menig oudere boom op het oude land naar de kroon. Ze zijn ook de meest duurzame van alle Populieren en kunnen wel 150 jaar oud worden. Tegenover deze reuzen zijn bewoners maar passanten. Want die verhuizen gemiddeld eens in de 7 jaar. 

Havenaren hebben veel bereikt voor heel Almere

De Havenaren hebben met hun actie voor het behoud van hun “groene tunnel”, waardoor ze zo graag thuiskomen en de “bosrand” waaraan ze zo graag wonen, het afgelopen jaar veel bereikt, voor heel Almere:

  1. Volgens plan was de Westerdreef vorig jaar al kaalgeslagen. Maar de bosstroken staan nog overeind en doorstonden glansrijk ook de laatste 3 stormen.
  2. Anders dan vorig jaar spelen bewonersklachten over “overlast” van pluisjes, schaduw, afvallende blaadjes, wortelopdruk en -opslag, nu geen enkele rol meer in de overwegingen. De uitslag van de extreem negatief sturende bewonerspeiling van de gemeente is vergeten en terecht niet meer meegestuurd met de stukken voor de raad. Het gaat nu alleen nog over zaken die er werkelijk toe doen: de veiligheid en de beste aanpak voor de toekomst.
  3. Onder druk van de bewonersactie is de kaalslag heroverwogen en zijn verschillende onderzoeken gedaan. De internationaal bekende Wageningse boomexpert Kopinga, bracht in opdracht van de SP een contra-expertise uit. Hij werd daarna ook door de Gemeente betrokken bij de 40 trekproeven van Pius Floris en de interpretatie van de uitkomsten. Zo is er van de bosstroken, zelfs tot op de individuele boom, niet alleen een nauwkeurig beeld ontstaan, maar ook van de mogelijkheden om de bomen voor de toekomst te behouden.

Bomen zijn geen gebouwen

Het verschil van mening spitst zich nu toe op de interpretatie van de uitkomst van de trekproeven en vooral de daarbij gehanteerde Europese veiligheidsnorm. Die norm is ontwikkeld voor de windbelasting op gebouwen en dat zijn bomen niet. Volgens B&W wordt de veiligheidsmarge van 150% op de Europese norm gezien als “best practice”, maar wetenschappelijke consensus daarover ontbreekt. Afwijken ervan is zondermeer mogelijk op basis van motivatie en dat gebeurt ook in de praktijk. Kopinga levert die motivatie, die bovendien wordt ondersteund door verklaringen van betrokken bewoners en oud-medewerkers van de RIJP en de Gemeente. 

Geen verdachte bomen naar voren gekomen

Volgens Kopinga komen er geen verdachte bomen als “negatieve uitbijters” uit de trekproeven naar voren. Dat betekent dat de beplanting gemiddeld veilig is. Volgens de Gemeente echter zijn die “negatieve uitbijters” in het verleden al omgevallen. Maar daarover zijn, ondanks herhaald verzoek van de bewoners en zelfs de Bomencommissie, geen cijfers beschikbaar gesteld. Wel is uit de verklaringen bekend dat veel bomen gekapt zijn bij dunningen, bij wegreconstructies (aanleg van rotondes, verlegging van de busbaan) en voor de lichttoetreding rond de straatlantaarns). Er is nog nooit een boom over de weg gevallen. Er zijn in de bosstroken wel bomen omgevallen, maar dat waren geen Abelen (maar Essen en Robinia’s).

Extra beheermaatregelen ook niet noodzakelijk

Op basis van alle gegevens pleit de SP ervoor om ook nu de Wageningse wetenschapper te volgen en de bomen te behouden. Extra beheermaatregelen zijn dan ook niet noodzakelijk, terwijl die noodzaak bij een verdere gezonde ontwikkeling van de bomen eerder zal afnemen dan toenemen. Dit komt door het gunstiger worden van de HD-verhouding (hoogte/stamdikte) tijdens de verdere groei van de bomen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier